Packaging Design

รับออกแบบแพกเกจจิ้งสินค้า ทั้งประเภทถุง กล่อง ซอง ลาเบล ตามความต้องการของลูกค้า สามารถพูดคุยปรึกษาหาแนวทางออกแบบได้ เอาความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทางลูกค้าสามารถพูดคุยรายละเอียดได้เลย แล้วมาปรับให้งานออกมาดีที่สุด เน้นความทันสมัย ครีเอทีฟ ดูโดดเด่นน่าสนใจ สื่อถึงสินค้าเป็นหลัก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Packaging Design

  • 1. แจ้งความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับงานอย่างละเอียด เพื่องานจะได้ออกมาดีและตรงใจที่สุด เช่น แนวทางที่ต้องการ, Reference, Mood & Tone, ข้อความต่างๆ เป็นต้น
  • 2. ประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
ONE PIECE (แพกเกจจิ้งหลักของสินค้า 1 ชิ้น เช่น กล่อง, ถุง, ซอง)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

** จะทยอยส่งงานให้ดูก่อนเป็นระยะ ** - ไฟล์งาน Ai ที่สามารถแก้ไขได้และสามารถส่งโรงพิมพ์ได้ - ไฟล์งาน PDF / JPEG / PNG ตามความต้องการ - ไฟล์ 3ds ขึ้นรูปแพกเกจจิ้งสินค้า

TWO PIECES (แพกเกจจิ้ง 2 ชิ้น เช่น กล่องใน+กล่องลัง, ซอง+กล่อง, ฉลากลาเบล+กล่อง)
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

** จะทยอยส่งงานให้ดูก่อนเป็นระยะ ** - ไฟล์งาน Ai ที่สามารถแก้ไขได้และสามารถส่งโรงพิมพ์ได้ - ไฟล์งาน PDF / JPEG / PNG ตามความต้องการ - ไฟล์ 3ds ขึ้นรูปแพกเกจจิ้งสินค้า

PACKAGING SET (แพกเกจจิ้งเซตที่มีมากกว่า 1 สูตร, กลิ่น, รสชาติ, สี)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

>> ชิ้นแรก 2,900 บาทต่อ 1 ชิ้น และชิ้นต่อไปในรูปแบบสินค้าเดียวกันต่างรส, สีหรือกลิ่น บวกเพิ่มชิ้นละ 1,000 บาท ** จะทยอยส่งงานให้ดูก่อนเป็นระยะ ** - ไฟล์งาน Ai ที่สามารถแก้ไขได้และสามารถส่งโรงพิมพ์ได้ - ไฟล์งาน PDF / JPEG / PNG ตามความต้องการ - ไฟล์ 3ds ขึ้นรูปแพกเกจจิ้งสินค้า

ฟรีแลนซ์
Arada

WORK WORK WORK THAT'S WHAT I LIKE !! ถ้าต้องการคุณภาพ ความรวดเร็ว กว่าสิบปีที่ทำงานออกแบบออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงประสบการณ์ในโรงพิมพ์ ไว้ใจเราสิ !! : ) • PACKAGING • LABEL • STICKER • GIFTBOX • CARTON • ONLINE BANNER • BROCHURE • CATALOGUE • CONTENT CREATOR

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน