เขียนรีวิว แบบช่วยผู้ว่าจ้าง สินค้าทุกชนิด

รับเขียนบทความ รีวิว - รีวิวสินค้า ( เกือบ ) ทุกชนิด - รวมถึงอาหารต่างๆ (รวมถึง ... delivery ) - สถานที่ต่างๆ,ร้านอาหาร (งดออกนอกสถานที่ค่ะ) สามารถส่งภาพและบอกข้อมูลคร่าวๆได้ค่ะ - รีวิวProduct ต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนรีวิว แบบช่วยผู้ว่าจ้าง สินค้าทุกชนิด

  • 1. สอบถาม Concept ที่ผู้ว่าจ้างต้องการของงาน (เพื่อจุดประสงค์ใด?)
  • 2. ตกลงถึงระยะเวลาการทำงาน โดยนับวันแรก คือ " วันที่รับงานและวันสิ้นสุดคือวันส่งงานครั้งสุดท้าย "
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- 1 บทความ ( 350- 500 words ) ต่อ 1 หน้ากระดาษ - 1 File งานจริง File Word (.doc) และสามารถขอ 1 File สำรองได้กรณี file จริงหาย - งานเสร็จตามกำหนดระยะเวลา - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง , แก้เล็กน้อย เช่นตัวอักษร การเว้นวรรค หรือจัดหน้า 1 ครั้ง - ผู้ว่าจ้างจะได้รับช่องการติดต่อกับนักเขียนหลังอนุมัตงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้นค่ะ

ฟรีแลนซ์
natnapin

เกียรตินิยมอันดับสองสาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, เป็น Commentator นศ. สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต Editorial Staff Eduzone Mag,PR Retailink ในเครือ CP All,Editorial Staff Home&Decore Mag, Freelance 247 Mag, Freelance Woman Plush Mag, Freelance GM Mag

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน