รับแปลเอกสารภาษา Eng-Th และ Th-Eng

รับแปลเอกสาร Technical, คู่มือ, บทคัดย่อ, ซับไตเติล, บทพากย์, เกม, นวนิยาย, หนังสือ, และอื่น ๆ โดยผู้แปลจบคณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษโดยตรง และปัจจุบันเป็นนักแปลประจำอยู่ที่บริษัทเอกชนต่างชาติ รับประกันคุณภาพของงานแปลค่ะ

รายละเอียดเพิ่มเติม

- หากลูกค้าต้องงานงานด่วนภายในวันที่สั่ง คิดค่าบริการเพิ่มหน้าละ 50 บาท เป็น 350 บาท / 1 หน้ากระดาษ A4 - สำหรับการแปลจาก Th-Eng เริ่มต้นที่หน้าละ 400 (ขึ้นอยู่กับเนื้อหาและความยาก)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสารภาษา Eng-Th และ Th-Eng

  • 1. รับเอกสารเพื่อประเมินเนื้อหา ราคา และระยะเวลาส่งงาน
  • 2. เมื่อลูกค้าตกลง นักแปลจะเริ่มทำการแปลเอกสาร
แพ็กเกจ
แพ็กเกจเบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - เอกสารที่ได้รับการแปลเรียบร้อย (จากภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ หรือจากภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย) - สกุลเอกสารจะได้ทั้งฉบับ PDF และ Doc - ใช้เวลาในการทำงานขั้นต่ำ 2 วัน (เพื่อตรวจทานอย่างละเอียดและแก้ไขก่อนส่งมอบให้ลูกค้า) ทั้งนี้ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับเนื้อหา และจำนวนหน้าของเอกสาร - ราคา 300 บาท / 1 หน้ากระดาษ A4 - หากลูกค้าต้องงานงานด่วนภายในวันที่สั่ง คิดค่าบริการเพิ่มหน้าละ 50 บาท เป็น 350 บาท / 1 หน้ากระดาษ A4

ฟรีแลนซ์
Nattawadee

จบจากคณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นนักแปลอยู่บริษัท Jardine Schindler(Thai) Co.,Ltd. เคยสอบนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน AFS ผ่านตั้งแต่อายุ 15 (ประเทศสหรัฐอเมริกา) แต่สละสิทธิ์ไป รับงานฟรีแลนซ์ตั้งแต่ตอนเรียนจนปัจจุบันเป็นนักแปลอาชีพ จึงรับประกันเรื่องคุณภาพของงานแปล

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน