แปลภาษา แปลเปเปอร์ แปลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ แปลงาน แปลบทความทั่วไป

รับแปลงานวิจัยและบทความ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ **ฟรีแลนซ์งานไว งานเสร็จใน 24 ชั่วโมง** - ราคาหน้าละ 300-500 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน - รับแปลบางส่วนของงานวิจัย - หลังจากส่งงานแล้ว สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง **แบบปกติ** - ตกลงราคาและระยะเวลาความเร็วในการส่งงาน (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน) - หลังจากส่งงานแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจทานและให้กลับมาแก้ไขได้ 1 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ แปลภาษา แปลเปเปอร์ แปลงานวิจัย วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ แปลงาน แปลบทความทั่วไป
  • 1. ส่งไฟล์งานที่ต้องการแปลเพื่อให้นักแปลทำการตีราคา
  • 2. ระบุรายละเอียดส่วนของบทความที่ต้องการแปล
แปลภาษา
แพ็กเกจ
แปลไทย->อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลูกค้าสามารถแก้งานได้ 1 ครั้ง (จะมีการตกลงรายละเอียดของงานก่อนเริ่มงานอย่างชัดเจน จึงให้แก้อีกแค่ครั้งเดียวครับ) โดยไม่เกินขอบเขตของงานที่ตกลงไว้ - เลือกแปลเพียงบางส่วนของเปเปอร์ได้ - รับแปลบทความทั่วไป - รับแปลบทความด้านวิชาการ, บทความด้านวิทยาศาสตร์, บทความ/งานวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยา (biology, microbiology, biotechnology, biochem, ecology) - รับแปลบทความหรืองานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ - ไฟล์งานแปลเป็นไฟล์ pdf - ราคา 250-500 บาท ตามสาขางานและความยากง่ายของงาน

แปลอังกฤษ->ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ลูกค้าสามารถแก้งานได้ 1 ครั้ง (จะมีการตกลงรายละเอียดของงานก่อนเริ่มงานอย่างชัดเจน จึงให้แก้อีกแค่ครั้งเดียวครับ) โดยไม่เกินขอบเขตของงานที่ตกลงไว้ - เลือกเขียนเพียงบางส่วนของเปเปอร์ได้ - รับเรียบเรียงบทความทั่วไป - รับแปลบทความด้านวิชาการ, บทความด้านวิทยาศาสตร์, บทความ/งานวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยา (biology, microbiology, biotechnology, biochem, ecology) - รับแปลบทความหรืองานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ - ไฟล์งานแปลเป็นไฟล์ pdf - ราคา 350-600 บาท ตามสาขางานและความยากง่ายของงาน

ฟรีแลนซ์
nathapat
nathapat

ผม ณฐภัทร เอื้อปฏิภาน จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 ถนัดการเขียนบทความวิชาการ และการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะงานด้านวิทยาศาสตร์และชีววิทยา (IELTS 7)

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
84 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน