IT Support Computer,Ms Office,Software,สูตร Excel

4.8
ขายได้ 13 ครั้ง

1. คุยรายละเอียดกับลูกค้าถึงขอบเขตงาน 2. วิเคราะห์และนำเสนอไอเดียคร่าวๆ ให้กับลูกค้า 3. สรุปขอบเขตงานและนำเสนอราคาและเวลาในการสร้างระบบ 4. ลูกค้าตกลงและเซนสัญญาจ้างงาน 5. พัฒนาระบบหรือแก้ไขปัญหาตามขอบเขตงานที่ตกลงกับลูกค้า 6. แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าเป็นระยะ ๆ และตกลงเพื่อปรับปรุงแก้ไข 7. เมื่อเสร็จงานเรียบร้อยส่งมอบงานให้ลูกค้า 8. ดูแลและ Support งานให้ลูกค้ากรณีที่ระบบงานมีปัญหาระยะเวลา 3 เดือน ฟรี (กรณีพัฒนาระบบใหม่ ) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมและแก้ไขระบบภายหลังส่งมอบจะคิดค่าใช้จ่ายในราคากันเอง แต่ถ้าเกิดจากระบบมีปัญหาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

แพ็กเกจ ราคา IT Support Computer,Ms Office,Software,สูตร Excel

฿500
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ขอบเขตงานขึ้นอยู่กับโปรเจคที่ได้รับแต่ทุกระบบจะมี 1. อธิบายให้ลูกค้าเข้าใจ 2. ความคืบหน้าในการพัฒนาและแก้ไขระบบ 3. เอกสารคู่มือการใช้งาน 4. มีการ Support และแก้ไข 5. มีการนำเสนอไอเดียให้กับลูกค้าในการพัฒนาธุรกิจ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!