รับเขียนโปรแกรม สร้างระบบ Wins App & Web App

1. คุยรายละเอียดกับลูกค้าถึงขอบเขตงาน 2. วิเคราะห์และนำเสนอไอเดียคร่าวๆ ให้กับลูกค้า 3. สรุปขอบเขตงานและนำเสนอราคาและเวลาในการสร้างระบบ 4. ลูกค้าตกลงและเซนสัญญาจ้างงาน 5. พัฒนาระบบตามขอบเขตงานที่ตกลงกับลูกค้า 6. แจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าเป็นระยะ ๆ และตกลงเพื่อปรับปรุงแก้ไข 7. เมื่อเสร็จงานเรียบร้อยส่งมอบงานให้ลูกค้า 8. ดูแลและ Support งานให้ลูกค้ากรณีที่ระบบงานมีปัญหาระยะเวลา 3 เดือน ฟรี รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการเพิ่มเติมและแก้ไขระบบภายหลังส่งมอบจะคิดค่าใช้จ่ายในราคากันเอง แต่ถ้าเกิดจากระบบมีปัญหาจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ขอบเขตงานขึ้นอยู่กับโปรเจคที่ได้รับแต่ทุกระบบจะมี 1. biz flow process ให้ลูกค้าเข้าใจ 2. ความคืบหน้าในการพัฒนาระบบ 3. เอกสารคู่มือการใช้งาน 4. มีการ Support และแก้ไขฟรีระยะเวลา 3 เดือนในกรณี ระบบมีปัญหา 5. มีการนำเสนอไอเดียให้กับลูกค้าในการพัฒนาธุรกิจ

ฟรีแลนซ์
Narathip

ปริญญาตรีสาขา Computer Science เคยทำงานด้าน IT Application ให้กับโรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ในจังหวัดระยอง พัฒนาระบบทางด้านการผลิตในโรงงานเช่น ระบบจัดการการผลิตโดยสแกนบาร์โคด,ระบบจองรถรับส่งพนักงาน,การคำนวณสูตรใน Excel และยังรับสอนคอมพิวเตอร์เช่น Programming, Microsoft office, etc..

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน