ออกแบบโปสเตอร์งาน/สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

โปรแกรมที่ใช้ Adobe illustator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบโปสเตอร์งาน/สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

  • 1. รับงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด องการ 2.แจ้งจำนวนที่ต้องการทำ เลือกโทนสี และสไตล์การนำเสนอ 3.ส่งเป็นไฟล์ jpg และ pdf
  • 2. 1.โปสเตอร์ 2.นามบัตร **ลูกค้าจะได้รับไฟล์. AI** ราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตัวชิ้นงานและระยะเวลาที่ใช้ในการทำ หากต้องการส่งเร็วกว่าระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถตกลงกันได้ ขั้นตอนการทำงาน 1.ลูกค้าเตรียมข้อมูลที่จะใส่
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ชิ้นงานเป็นไฟล์ Ai, jpg, Pdf,pngระยะเวลาในการทำงาน ปรับแก้ชิ้นงานได้ จำนวนชิ้นงาน ไฟล์งานต้นฉบับ

ฟรีแลนซ์
Napaporn

ดิฉันนางสาวนภาพร ประกิจจานุรักษ์ สนใจสมัครงานตำแหน่ง Graphic Design  โดยดิฉันจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ปี 2561

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน