รับแปลภาษา แปลงาน แปลเอกสาร ไทย-จีน-อังกฤษ

รับแปลภาษา แปลเอกสารต่างๆ ในภาษา ไทย จีน อังกฤษ ราคาเป็นเอง พร้อมตรวจเช็คแกรมม่าและไวยากรณ์ เอกสาร1ชุดต่อการจ้างงาน1ครั้ง ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลภาษา แปลงาน แปลเอกสาร ไทย-จีน-อังกฤษ

  • 1. 1.ลูกค้าพูดคุยและบรีฟงานที่ต้องการจะแปล
  • 2. 2.ส่งเอกสารที่ต้องการให้แปลและตกลงราคา
แพ็กเกจ
แปลภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การจ้างไม่เกิน 10 หน้า โดยลูกค้าส่งไฟล์งานที่ต้องการจะแปลมาและจะได้รับงานเป็นไฟล์เอกสาร(.Doc)

แปลภาษา อังกฤษ-จีน / จีน-อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การจ้างไม่เกิน 10 หน้า โดยลูกค้าส่งไฟล์งานที่ต้องการจะแปลมาและจะได้รับงานเป็นไฟล์เอกสาร(.Doc)

แปลภาษา ไทย-จีน-อังกฤษ มากกว่า10หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ในกรณีการจ้างเกิน 10 หน้า จะต้องมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเภทของงานและความยากง่ายของงาน หลังจากคุยงานและตกลงราคา ลูกค้าจะต้องส่งไฟล์งานที่ต้องการจะแปลมาและจะได้รับงานเป็นไฟล์เอกสาร(.Doc)

ฟรีแลนซ์
Nanapat

Name: Zoi Age:21 Job: Architecture and Humanity student

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
39 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน