รับทำ Portfolio พร้อมเข้าเล่ม

รับทำportfolio resume สำหรับเรียนสัมภาษณ์เรียนต่อมหาวิทยาลัยและทำงาน ราคาเริ่มต้นที่500บาท สามารถแก้ไขงานได้ฟรี ไม่รวมเข้าเล่ม รอรับงานได้ภายใน 5 วันหลังจาก แจ้งรายละเอียดงานและโอนเงิน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม •ในการจ้างงานแต่ละครั้งลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลทุกอย่างให้ครบถ้วนภายในทีเดียว โดยส่งเป็นไฟล์ หรือ ข้อความก็ได้ •หลังจากที่ได้รับงาน หากต้องการให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสามารถแก้ไขได้ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องแจ้งภายใน15วันหลังจากที่ได้รับงาน หากแจ้งหลังจาก15วัน จะต้องเสียค่าบริการครั้งละ15บาท •กรณีใช้บริการการเข้าเล่มลูกค้าจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจเข้าเล่ม หากต้องการให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมสามารถแก้ไขได้ฟรีแต่จะต้องแจ้งก่อนการตัดสินใจเข้าเล่ม หากต้องการแก้ไขหลังจากเข้าเล่มแล้วจะเสียค่าบริการ หน้าละ30บาท **หากมีการแก้ไขหลังการเข้าเล่มและต้องการเข้าเล่มใหม่ทั้งเล่มจะเสียค่าบริการเข้าเล่มเพิ่ม300บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Portfolio พร้อมเข้าเล่ม

  • 1. เริ่มจ้างงานโดยชี้แจงรายละเอียดให้ครบถ้วน
  • 2. รอรับงานได้ภายใน5-7 วันหลังจากที่มีการตกลงรายละเอียด
แพ็กเกจ
การจ้างปกติ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์ portfolio นามสกลไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์

บริการทำportfolio พร้อมเข้าเล่ม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์ portfolio นามสกลไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ และ เล่ม portfolio จำนวน 1 เล่ม โดยเล่ม portfolio ร้านจะทำการส่งผ่านไปรษณีย์หรือบริษัทขอนส่งต่างๆ ตามที่ลูกค้าสะดวก

ฟรีแลนซ์
Nanapat

Name: Zoi Age:21 Job: Architecture and Humanity student

04/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
36 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน