บทความสำหรับลงเว็บไซต์, Blog

•เขียนบทความลงเว็บไซต์,Blog เพื่อสร้าง awareness, เพิ่ม traffic แก่เว็บไซต์ •บทความ SEO on page เน้น keyword ตามที่บรีฟ ช่วยคิดและเขียนคอนเทนต์เพื่อนำไปลงเว็บไซต์สร้างSEOที่ดีในระยะยาว •ค้นคว้าข้อมูลเพื่อเขียนบทความทั่วไป ,เน้นให้ความรู้ในวงกว้าง คอนเทนต์ Evergreen อ่านได้ตลอดกาล •เขียนตามบรีฟ แจ้งรายละเอียดงานเขียนที่ต้องการได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บทความสำหรับลงเว็บไซต์, Blog

  • 1. รับโจทย์จากลูกค้า
  • 2. ประเมินราคาและนัดหมายวันส่งงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

•จำนวนคอนเทนต์ที่สมบูรณ์ตามที่บรีฟอย่างชัดเจน •แก้ไขงานได้ 1 ครั้ง •การติดตามผลงานภายหลังอย่างใกล้ชิด

ฟรีแลนซ์
Boonnada

มีประสบการณ์เขียนคอนเทนต์ 2 ปีทั้งเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย •รับเขียนบทความ Social Content เพื่อส่งเสริมการขาย โปรโมทสินค้า กระตุ้นการขายทางตรง •เขียนบทความยาวลงเว็บไซต์ SEO เน้นให้ความรู้ หรือขายสินค้าทางอ้อม เพิ่ม Traffic ให้เว็บไซต์ • ราคาบทความคิดตามจำนวนคำ ยิ่งบทความยาว ราคาจะยิ่งสูงขึ้น

05/2022
เป็นสมาชิก
80 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน