รับพิมพ์งานทุกประเภท ทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ (รับงานด่วน)

รับพิมพ์งานทุกประเภท ทั้งเอกสารทั่วไป ,จดหมาย, ข้อสอบ, วิทยานิพนธ์, แบบฝึกหัดต่างๆ พร้อมจัดวางรูปแบบสวยงาม Word , Excel รับงานด่วน!!!

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานทุกประเภท ทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ (รับงานด่วน)

  • 1. เตรียมเอกสาร รูป เนื้อหาที่จะพิมพ์
  • 2. แจ้งรายละเอียดของงาน ความต้องการ ความละเอียดของงาน
แพ็กเกจ
งานภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

*งานภาษาไทย หน้าละ 10 บาท มากกว่า 20 หน้า หน้าละ 8 บาท * ส่งงานเป็นไฟล์ที่ลูกค้ากำหนด ทั้งไฟล์ word, excel, pdf * รับประกันคุณภาพของงาน แก้ไขงานเพิ่มเติมหลังจากที่ลูกค้าตรวจรับงานแล้วโดยไม่คิดเงินเพิ่ม จำนวน 2 ครั้งค่ะ *ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน

งานภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

*งานภาษาอังกฤษ หน้าละ 15 บาท มากกว่า 20 หน้า หน้าละ 10 บาท * ส่งงานเป็นไฟล์ที่ลูกค้ากำหนด ทั้งไฟล์ word, excel, pdf * รับประกันคุณภาพของงาน แก้ไขงานเพิ่มเติมหลังจากที่ลูกค้าตรวจรับงานแล้วโดยไม่คิดเงินเพิ่ม จำนวน 2 ครั้งค่ะ *ระยะเวลาในการทำงาน 1-3 วัน

ฟรีแลนซ์
นริน

รับพิมพ์งานเอกสาร หนังสือ ข้อสอบ งานวิจัยจ่าง ๆ word ข้อมูล คำนวณ ใน excel บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ทั้งงานด่วนและไม่ด่วน

07/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน