วาดภาพประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รับวาดภาพประกอบเพื่อใช้ตามแต่โอกาสต่างๆ โดยสไตล์การวาดจะเป็นแนวการ์ตูนลายเส้น แล้วลงสีพื้นหรือมีการเพิ่มเงา แต่ไม่เสมือนจริง ด้วยโปรแรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วาดภาพประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • 1. พูดคุยลักษณะงาน, ความต้องการ และการใช้งาน
  • 2. ส่งตัวอย่างสเก็ตและโทนสี ให้ตรวจสอบ
แพ็กเกจ
ภาพประกอบชนิด raster
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ภาพประกอบสิ่งของที่มีจำนวนองค์ประกอบไม่เกิน 8 อย่าง ไม่รวมคนและสัตว์ (หากเกินกว่าที่กำหนด คิดเพิ่ม 50-100 บาทต่อรูปองค์ประกอบ ตามความยากง่าย) เช่น อาหาร 8 ชนิด หรือ ต้นไม้ 8 ชนิด เป็นต้น - ภาพประกอบที่มีคนหรือสัตว์ 1คนหรือตัว + สิ่งของ 3 อย่าง - ภาพประกอบที่มีคนหรือสัตว์ 2 คนหรือตัว *ทั้งหมดนี้ไม่รวม Background* ขนาดของไฟล์ภาพ A4 ที่ PPI 300 dpi ไฟล์สกุล Jpeg และ png ในโหมด CMYK และ RGB ระยะเวลาเบื้องต้นคือ 3-7 วัน

ภาพประกอบชนิด Half Vector (ลายเส้นแบบ Vector ลงสีเป็น Raster)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ภาพประกอบสิ่งของที่มีจำนวนองค์ประกอบไม่เกิน 8 อย่าง ไม่รวมคนและสัตว์ (หากเกินกว่าที่กำหนด คิดเพิ่ม 50-100 บาทต่อรูปองค์ประกอบ ตามความยากง่าย) เช่น อาหาร 8 ชนิด หรือ ต้นไม้ 8 ชนิด เป็นต้น - ภาพประกอบที่มีคนหรือสัตว์ 1คนหรือตัว + สิ่งของ 3 อย่าง - ภาพประกอบที่มีคนหรือสัตว์ 2 คนหรือตัว + สิ่งของ 1 อย่าง *ทั้งหมดนี้ไม่รวม Background* ขนาดของไฟล์ภาพ A4 ที่ PPI 300 dpi ไฟล์สกุล Jpeg และ png ในโหมด CMYK และ RGB พร้อมทั้งแบบไฟล์ ai และ psd ระยะเวลาเบื้องต้นคือ 3-7 วัน

ภาพประกอบชนิด Vector (*เทคนิคการลงสีจำกัด*)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ภาพประกอบสิ่งของที่มีจำนวนองค์ประกอบไม่เกิน 6 อย่าง ไม่รวมคนและสัตว์ (หากเกินกว่าที่กำหนด คิดเพิ่ม 50-150 บาทต่อรูปองค์ประกอบ ตามความยากง่าย) - ภาพประกอบที่มีคนหรือสัตว์ 1คนหรือตัว + สิ่งของ 2 อย่าง - ภาพประกอบที่มีคนหรือสัตว์ 2 คนหรือตัว สิ่งของ 1 อย่าง *ทั้งหมดนี้ไม่รวม Background* ขนาดของไฟล์ภาพ A4 ที่ PPI 300 dpi ไฟล์สกุล Jpeg และ png ในโหมด CMYK และ RGB พร้อมทั้งแบบไฟล์ ai ระยะเวลาเบื้องต้นคือ 3-7 วัน

ฟรีแลนซ์
ปรารถนา

A Graphic Designer who interested in Brand Identify and Advertising. I have experience in signage and printing

01/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน