รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย (มีภาษาอังกฤษแทรกได้) บทความ งานวิจัย หนังสือ แผ่นพับ เมนูอาหาร ฯลฯ

พิสูจน์อักษรภาษาไทย เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ทุกประเภท สะกดคำถูกต้องตามราชบัณฑิตยสถาน ดูเรื่องการเว้นวรรค การใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ถ้ามีคำภาษาอังกฤษแทรกมาบ้าง ก็ตรวจสอบตัวสะกดให้ด้วยค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย (มีภาษาอังกฤษแทรกได้) บทความ งานวิจัย หนังสือ แผ่นพับ เมนูอาหาร ฯลฯ

  • 1. รับเนื้อหาเพื่อประเมินราคางาน
  • 2. ตกลงรายละเอียด ประเมินระยะเวลา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิสูจน์อักษรภาษาไทย รับไฟล์ MS Word , .pdf และเอกสารเป็นกระดาษ A4 หน้าละ 10 บาท A5 หน้าละ 5 บาท ระยะเวลาทำงาน 1-3 วัน ขึ้นอยู่กับคิว และจำนวนหน้าของเอกสาร

ฟรีแลนซ์
นลินสิริ

จบปริญญาโทนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการตลาด เคยทำงานเป็นทีมงานผลิตรายการโทรทัศน์ และเป็นนักเขียนเงา (ghost writer) เขียนคอลัมน์ลงนิตยสารและหนังสือพิมพ์มานานกว่ายี่สิบปี มีความถนัดในการใช้ภาษาไทย แม่นยำเรื่องตัวสะกด

04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน