รับทำสื่อภาพนิ่ง Infographic สื่อ Content knowledge

รับทำงานออกแบบสื่อ Infographic พวกสื่อองค์ประกอบความรู้ เงื้อนไขในการส่งงานให้คุณลูกค้า ผมจะส่งให้โดย เป็น ไฟล์ PNG , JPEG , PS , AI , PDF รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ประวัติการทำงาน - เคยออกแบบสื่อโปสเตอร์วิจัยให้กับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขามีเดียทางการแพทย์ เป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ประถม - ปัจจุบันทำงานเป็น พนักงานบริษัท ทำตำแหน่ง Digital Marketing - มีประสบการณ์ออกแบบ 5 ปี ระยะเวลาในการทำงาน - ระยะเวลาในการทำปกติอยู่ อยู่ภายใน 3 วันครับ หรืออาจจะเร็วกว่านั้นครับ (ในกรณีที่มีการสรุปงานเรียบร้อยแล้ว) - สำหรับงานที่นังไม่มีการสรุปอาจจะมีการบวกเวลาเพิ่ม ขึ้นไป 2-3 วันเพื่อสรุปเนื้อหา และจัดวางรูปแบบ - สำหรับงานด่วน สามารถทำเสร็จได้ภายใน 1-2 วันครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำสื่อภาพนิ่ง Infographic สื่อ Content knowledge

  • 1. สอบถามรายละเอียดของงาน รูปแบบงานที่อยากให้ทำถ้ามีรูปแบบที่อยากทำสามารถส่งมาให้ดูเพิ่มเติมได้
  • 2. ส่งแบบงานให้ทางคุณลูกค้าตรวจสอบ เพื่อหาจุดที่ต้องการแก้ไขสามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง (จะนับจุดที่ต้องใช้เวลาในการแก้ไข)
แพ็กเกจ
โปร 1
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานออกแบบ สำหรับการจ้างงาน ต่อ 1 ชิ้น ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน แก้ไขงาน 3 ครั้ง

โปร 2
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานออกแบบ สำหรับการจ้างงาน ต่อ 1 ชิ้น ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน แก้ไขงาน 3 ครั้ง

โปร 3
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานออกแบบ สำหรับการจ้างงาน ต่อ 1 ชิ้น ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน แก้ไขงาน 3 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Nakorn

เป็นพนักงานออฟฟิตทั่วไปที่รักในการทำ Infographic เคยออกแบบ Info ให้กับบริษัทเพื่อเป็นสื่อความรู้

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน