จดทะเบียน Domain Name บริการ Web Hosting และติดตั้ง SSL Certificate

บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name) เว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) และ ใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต์ (SSL Certificate) 1. บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน (Domain Name) บริการจดทะเบียนชื่อโดเมนนามสกุลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโดเมนสากลกลุ่มทั่วไป เช่น .com .net .org .info .biz .asia .tv หรือโดเมนในกลุ่มของประเทศไทย เช่น .co.th .ac.th .go.th .in.th และโดเมนนามสกุลอื่นๆ 2. บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) บริการเว็บโฮสติ้งรองรับคุณสมบัติพื้นที่ ดังนี้ - SSD Disk Space - Subdomain - FTP Account - Email Account - MySQL Databases - Programming (HTML, PHP, Python, Node.js) - DirectAdmin Web Control Panel - Web Application Firewall - Daily Backup 3. บริการใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต์ (SSL Certificate) บริการใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต์พร้อมติดตั้งหลายรูปแบบตามความต้องการ ดังนี้ - SSL Certificate แบบ Domain Validated (DV) รองรับ Single-domain,Wildcard-domain, Multi-domain - SSL Certificate แบบ Organization Validation (OV) รองรับ Single-domain,Wildcard-domain, Multi-domain

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียน Domain Name บริการ Web Hosting และติดตั้ง SSL Certificate

  • 1. สรุปรายละเอียดความต้องการ
  • 2. ลูกค้าชำระเงิน เพื่อยืนยันการใช้บริการ
แพ็กเกจ
[Domain Name + Web Hosting + Single-domain DV SSL Certificates] x (1-Year)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. บริการจดชื่อโดเมน (Domain Name) ภายใต้ .com .net .org อายุการใช้งาน 1 ปี จำนวน 1 ชื่อ 2. บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บ 8 GB อายุการใช้งาน 1 ปี จำนวน 1 บัญชี 3. บริการใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต์ (SSL Certificate) แบบ Domain Validated (DV) รองรับ Single-domain พร้อมติดตั้ง อายุการใช้งาน 1 ปี จำนวน 1 ใบรับรอง 4. ข้อมูลบริการสำหรับเริ่มต้นใช้งาน

[Domain Name + Web Hosting + Single-domain OV SSL Certificates] x (1-Year)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. บริการจดชื่อโดเมน (Domain Name) ภายใต้ .com .net .org อายุการใช้งาน 1 ปี จำนวน 1 ชื่อ 2. บริการเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting) พื้นที่เก็บข้อมูลเว็บ 8 GB อายุการใช้งาน 1 ปี จำนวน 1 บัญชี 3. บริการใบรับรองความปลอดภัยบนเว็บไซต์ (SSL Certificate) แบบ Domain Validated (OV) รองรับ Single-domain พร้อมติดตั้ง อายุการใช้งาน 1 ปี จำนวน 1 ใบรับรอง 4. ข้อมูลบริการสำหรับเริ่มต้นใช้งาน

ฟรีแลนซ์
Damrong

บริการคำปรึกษา แก้ไข พัฒนา แนะนำด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

03/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน