ตั้งค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Configuration)

ตั้งค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รูปแบบระบบต่างๆ เช่น LAN, Internet, Firewall, WiFI, Linux Server, Windows Server เป็นต้น ตามความต้องการ สามารถที่จะตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายยี่ห้อชั้นนำ เช่น Cisco Huawei MikroTik และอื่นๆ ตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตั้งค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Configuration)

  • 1. ผู้ให้บริการสำรวจความต้องการตั้งค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • 2. ผู้ให้บริการสรุปรายการงานการตั้งค่าระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ต้องดำเนินการเสนอลูกค้า
แพ็กเกจ
ตั้งค่าระบบเครือข่าย 1 จุด
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ตั้งค่าระบบตามขอบเขตงานที่ได้ตกลง 2. บริการตั้งค่าระบบเครือข่ายตามความต้องการไม่เกิน 1 จุด 3. บริการตั้งค่าจากระยะไกล (Remote Support) 4. กรณีมีความจำเป็นต้องบริการตั้งค่าระบบ ณ สถานที่ใช้งานจริงของลูกค้า (Onsite Service) คิดค่าบริการนอกสถานที่เพิ่มเติมตามระยะทางกิโลเมตรละ 7 บาท 5. รายงานสรุปรายละเอียดการตั้งค่ารูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด

ตั้งค่าระบบเครือข่าย 3 จุด
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. ตั้งค่าระบบตามขอบเขตงานที่ได้ตกลง 2. บริการตั้งค่าระบบเครือข่ายตามความต้องการไม่เกิน 3 จุด 3. บริการตั้งค่าจากระยะไกล (Remote Support) 4. กรณีมีความจำเป็นต้องบริการตั้งค่าระบบ ณ สถานที่ใช้งานจริงของลูกค้า (Onsite Service) คิดค่าบริการนอกสถานที่เพิ่มเติมตามระยะทางกิโลเมตรละ 7 บาท 5. รายงานสรุปรายละเอียดการตั้งค่ารูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด

ตั้งค่าระบบเครือข่าย 5 จุด
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. ตั้งค่าระบบตามขอบเขตงานที่ได้ตกลง 2. บริการตั้งค่าระบบเครือข่ายตามความต้องการไม่เกิน 5 จุด 3. บริการตั้งค่าจากระยะไกล (Remote Support) 4. กรณีมีความจำเป็นต้องบริการตั้งค่าระบบ ณ สถานที่ใช้งานจริงของลูกค้า (Onsite Service) คิดค่าบริการนอกสถานที่เพิ่มเติมตามระยะทางกิโลเมตรละ 7 บาท 5. รายงานสรุปรายละเอียดการตั้งค่ารูปแบบไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด

ฟรีแลนซ์
Damrong

บริการคำปรึกษา แก้ไข พัฒนา แนะนำด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

03/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน