บริการให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Consultant)

บริการให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ดูแลระบบ (system administrator) ด้านความปลอดภัย (Security specialist) หรืออื่นๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Consultant)

  • 1. ผู้ใช้บริการแจ้งขอบเขตเรื่องและรายละเอียดที่ต้องการปรึกษา
  • 2. ผู้บริการเสนอราคาค่าบริการให้คำปรึกษา
แพ็กเกจ
ปรึกษา 2 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

คำปรึกษาตามขอบเขตเรื่องและรายละเอียดที่ตกลง ในระยะเวลา 2 วัน

ปรึกษา 4 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

คำปรึกษาตามขอบเขตเรื่องและรายละเอียดที่ตกลง ในระยะเวลา 4 วัน

ปรึกษา 7 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

คำปรึกษาตามขอบเขตเรื่องและรายละเอียดที่ตกลง ในระยะเวลา 7 วัน

ฟรีแลนซ์
Damrong

บริการคำปรึกษา แก้ไข พัฒนา แนะนำด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

03/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน