ปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Consultant)

บริการให้คำปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture) ดูแลระบบ (system administrator) ด้านความปลอดภัย (Security specialist) หรืออื่นๆ รวมทั้งให้คำปรึกษาในการการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษาด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Consultant)

  • 1. ผู้ใช้บริการแจ้งขอบเขตเรื่องและรายละเอียดที่ต้องการปรึกษา
  • 2. ผู้บริการเสนอราคาค่าบริการให้คำปรึกษา
แพ็กเกจ
รับคำปรึกษา 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. รับคำปรึกษาตามขอบเขตเรื่องและรายละเอียดหัวข้อที่ตกลง 2. สามารถขอคำปรึกษาในระยะเวลารวมทั้งหมดไม่เกิน 60 นาที และภายในระยะเวลา 1 วัน 3. สามารถแบ่งเวลาพูดคุยในการขอคำปรึกษาได้สูงสุด 3 ช่วงเวลา 4. เวลาที่เหลือจากการพูดคุยแต่ละครั้งจะเก็บสะสมเพื่อใช้ในการพูดคุยครั้งต่อไป 5. การพูดคุยปรึกษาจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า 6. รับคำปรึกษาผ่าน LINE App พูดคุยโต้ตอบกันรูปแบบเสียง ภาพ ข้อความ

รับคำปรึกษา 2 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. รับคำปรึกษาตามขอบเขตเรื่องและรายละเอียดหัวข้อที่ตกลง 2. สามารถขอคำปรึกษาในระยะเวลารวมทั้งหมดไม่เกิน 120 นาที และภายในระยะเวลา 2 วัน 3. สามารถแบ่งเวลาพูดคุยในการขอคำปรึกษาได้สูงสุด 6 ช่วงเวลา 4. เวลาที่เหลือจากการพูดคุยแต่ละครั้งจะเก็บสะสมเพื่อใช้ในการพูดคุยครั้งต่อไป 5. การพูดคุยปรึกษาจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า 6. รับคำปรึกษาผ่าน LINE App พูดคุยโต้ตอบกันรูปแบบเสียง ภาพ ข้อความ

รับคำปรึกษา 3 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. รับคำปรึกษาตามขอบเขตเรื่องและรายละเอียดหัวข้อที่ตกลง 2. สามารถขอคำปรึกษาในระยะเวลารวมทั้งหมดไม่เกิน 180 นาที และภายในระยะเวลา3 วัน 3. สามารถแบ่งเวลาพูดคุยในการขอคำปรึกษาได้สูงสุด 9 ช่วงเวลา 4. เวลาที่เหลือจากการพูดคุยแต่ละครั้งจะเก็บสะสมเพื่อใช้ในการพูดคุยครั้งต่อไป 5. การพูดคุยปรึกษาจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า 6. รับคำปรึกษาผ่าน LINE App พูดคุยโต้ตอบกันรูปแบบเสียง ภาพ ข้อความ

ฟรีแลนซ์
Damrong

บริการคำปรึกษา แก้ไข พัฒนา แนะนำด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

03/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน