แปลภาษา อินโดนีเซีย/อังกฤษ > ไทย (ID/ENG>TH Translation)

แปลภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย มีความสามารถในการอ่านภาษาต้นทาง (อินโดนีเซีย/อังกฤษ) ระดับดีเยี่ยม ภาษาอินโดนีเซียหรือบาฮาซาอ่านและเขียนได้ แยกคำพูดและคำอ่านได้ ส่วนภาษาอังกฤษแปลภาษาต้นทางเป็นภาษาไทยได้อย่างสละสลวย ที่สอดคล้องกับบริบทไทย มีประสบการณ์แปลบทความออนไลน์การแพทย์มาก่อน ฟรีแลนซ์มีทักษะการใช้ภาษาไทยระดับสูง จบด้านภาษาโดยตรง ระดับงานที่รับแปล บทความหรือหนังสือราชการภาษาต้นทาง (อินโดนีเซีย/อังกฤษ) จำนวน 300 - 600 คำ สิ่งที่ควรรู้* ไม่มีการรับรองการแปลจากสถาบัน จึงเหมาะกับแปลภาษาทั่วไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษา อินโดนีเซีย/อังกฤษ > ไทย (ID/ENG>TH Translation)

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดงาน จำนวนหน้า ภาษาต้นทางที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย ระยะเวลาทำงาน และราคา (รวมรายละเอียดอื่นๆ ถ้ามี)
  • 2. ฟรีแลนซ์ตกลงรับงาน จึงจะส่งใบเสนอราคาและรอยืนยันการชำระเงิน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งานที่เสร็จแล้ว 1 ชิ้น เป็นฟอร์แมตที่ตกลงกัน (.doc .pdf หรือไฟล์อื่นๆ ) งานที่รับแปลคือมีจำนวน 300 - 600 คำ

ฟรีแลนซ์
NADIYA

จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทยมากมาย

08/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน