แปลภาษา อินโดนีเซีย/อังกฤษ > ไทย (ID/ENG>TH Translation)

5
ขายได้ 12 ครั้ง
high rehire rate
ผู้ว่าจ้างไว้ใจ! กลับมาจ้างซ้ำเป็นจำนวนมาก

แปลภาษาอินโดนีเซียหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย มีความสามารถในการอ่านภาษาต้นทาง (อินโดนีเซีย/อังกฤษ) ระดับดีเยี่ยม ภาษาอินโดนีเซียหรือบาฮาซาอ่านและเขียนได้ แยกคำพูดและคำอ่านได้ ส่วนภาษาอังกฤษแปลภาษาต้นทางเป็นภาษาไทยได้อย่างสละสลวย ที่สอดคล้องกับบริบทไทย มีประสบการณ์แปลบทความออนไลน์การแพทย์มาก่อน ฟรีแลนซ์มีทักษะการใช้ภาษาไทยระดับสูง จบด้านภาษาโดยตรง ระดับงานที่รับแปล บทความหรือหนังสือราชการภาษาต้นทาง (อินโดนีเซีย/อังกฤษ) จำนวน 300 - 600 คำ สิ่งที่ควรรู้* ไม่มีการรับรองการแปลจากสถาบัน จึงเหมาะกับแปลภาษาทั่วไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษา อินโดนีเซีย/อังกฤษ > ไทย (ID/ENG>TH Translation)

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดงาน จำนวนหน้า ภาษาต้นทางที่ต้องการแปลเป็นภาษาไทย ระยะเวลาทำงาน และราคา (รวมรายละเอียดอื่นๆ ถ้ามี)
  • 2. ฟรีแลนซ์ตกลงรับงาน จึงจะส่งใบเสนอราคาและรอยืนยันการชำระเงิน
แพ็กเกจ
฿ 300
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งานที่เสร็จแล้ว 1 ชิ้น เป็นฟอร์แมตที่ตกลงกัน (.doc .pdf หรือไฟล์อื่นๆ ) งานที่รับแปลคือมีจำนวน 300 - 600 คำ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!