ให้คำปรึกษา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เครื่องมือทางสถิติทุกระดับ เขียน Essay รับทำ Assignment

ให้คำปรึกษาในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เขียน Essay รับทำ Assignment/coursework สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เอก (Th,Eng) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาฯ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นต้นจนถึงขั้นสูง # ปรึกษาเบื้องต้นฟรี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เครื่องมือทางสถิติทุกระดับ เขียน Essay รับทำ Assignment

  • 1. คุยรายละเอียดงาน ความต้องการของลูกค้า โดยส่งเอกสารมาให้ประเมิน
  • 2. ตกลงขอบเขตการทำงาน ระยะเวลาดำเนินงาน และค่าจ้าง
แพ็กเกจ
Essay writing, Assignment/coursework service
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- รับเขียน Essay ไทย/EN - ทำการบ้าน Assignment/coursework การจัดการบริหารธุรกิจ , , การตลาด , ทรัพยากรมนุษย์ , จิตวิทยา , รัฐศาสตร์ ฯ

Editing, Proofreading Service
ระยะเวลาในการทำงาน 9 วัน

1.และสถิติอย่างง่าย เชิงพรรณนา / 5,500 บาท - Mean Median Mode Percentile Decile Quartile - Coefficient of Variation 2.สถิติเชิงเชิงวิเคราะห์ เปรียบเทียบ / 6,500 บาท - t-test, ANOVA, Chi-square test, Fisher's exact test,Correlation, Simple regression 3.สถิติเชิงขั้นสูง 7,500 บาท Regression analysis Logistic Conjoint Analysis Hedonic Pricing (DEA) (SEM)(Factor Analysis+Path Analysis)(VAR) # แก้งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารพันธ์ และสถิติ #ราคาอ้างอิงตามความยากง่ายของแต่ละบท

สรุปใจความสำคัญ เขียนบทความต่างๆ Blogs ต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ย่อ Executive Summary + Business Model สรุปใจความสำคัญ เขียนบทความต่างๆ Blogs ต่างๆ ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนและความยากง่ายของเนื้อหานัั้นๆ

ฟรีแลนซ์
Kharan

ให้คำปรึกษาในการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ เขียน Essay รับทำ Assignment/coursework สำหรับนักศึกษาปริญญาโท เอก (Th,Eng) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาฯ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติขั้นต้นจนถึงขั้นสูง แก้งานวิจัยอย่างมีคุณภาพ

09/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
27 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน