ตรวจแบบ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งภายใน โดย Senior Interior Designer

จะดีกว่ามั้ย? ถ้า มีคนช่วยดู หรือตรวจสอบการทำงาน ของ ผู้ออกแบบ ตั้งแต่เริ่มออกแบบ การกำหนดทิศทาง Design มีจุดใดที่ควรปรับ รวมถึง การทำงานของ ทีมช่าง Recheck ความถูกต้องของการทำงาน เมื่อเริ่มการออกแบบตกแต่งภายใน มีหลายประเด็นที่เราควรคำนึงถึง - ทำอย่างไรจึงจะได้แบบที่เหมาะสมกับความต้องการ - จะรู้ได้อย่างไรว่าแบบที่ออกมา เหมาะกับ โจทย์หรือความต้องการ - การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่าและสมเหตุสมผลกับราคา - การคำนึงถึงระบบไฟ งานระบบที่เหมาะสมกับรูปแบบพื้นที่ - จะลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบก่อสร้าง หรือ จะ safe cost ได้อย่างไร มีวัสดุทดแทนหรือ ไม่ - ช่างหรือผู้รับเหมาเข้าใจถึงแบบ หรือ ใช้วัสดุตรงตามแบบหรือไม่ - แบบที่ดีควรเป็นอย่างไร ระยะที่เหมาะสมกับการการใช้งาน ความเหมาะสมของการจัดวาง เฟอร์นิเจอร์ - สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง สิ่งที่ไม่ควรทำ และอื่นๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็น สิ่งที่ต้องอาศัยประสปการณ์ในการทำงาน และ มุมมองของคนทำงานจริง Senior Interior Designer : ประสบการณ์ การทำงานกว่า15 ปี รับผิดชอบในส่วนของการออกแบบ การติดต่อประสานการก่อสร้าง การตรวจ Inspection งาน Interior

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ตรวจแบบ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งภายใน โดย Senior Interior Designer

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานทั้งหมด มีรายละเอียดของแบบแปลน หรือ แบบ Design Concept
  • 2. เสนอราคางานโดยดูขนาดพื้นที่และรูปแบบงานที่รับผิดชอบ
แพ็กเกจ
(Planning) : ตรวจสอบรายละเอียดการจัดวางแบบแปลน
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ตรวจสอบ แบบแปลน ให้ถุกต้องตามมาตราฐาน 2. ส่ง Report รายละเอียด จุดที่ได้เข้าตรวจสอบ จุดที่ต้องแก้ไข

(Planning+Design) : ตรวจสอบรายละเอียดการจัดวางแบบแปลน + Design Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1. ตรวจสอบ แบบแปลน ให้ถุกต้องตามมาตราฐาน (2 ครั้ง) 2. ส่ง Report รายละเอียด จุดที่ได้เข้าตรวจสอบ จุดที่ต้องแก้ไข 3. ตรวจสอบ Design ให้ถุกต้องตามมาตราฐาน โดยดูจากแบบ Perspective (2 ครั้ง) 4. ส่ง Report รายละเอียด จุดที่ได้เข้าตรวจสอบ จุดที่ต้องแก้ไข

(Planning+Design+Drawing) : ตรวจสอบรายละเอียดการจัดวางแบบแปลน + Design Perspective + Interior Drawing
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

1. ตรวจสอบ แบบแปลน ให้ถุกต้องตามมาตราฐาน (2 ครั้ง) 2. ส่ง Report รายละเอียด จุดที่ได้เข้าตรวจสอบ จุดที่ต้องแก้ไข 3. ตรวจสอบ Design ให้ถุกต้องตามมาตราฐาน โดยดูจากแบบ Perspective (2 ครั้ง) 4. ส่ง Report รายละเอียด จุดที่ได้เข้าตรวจสอบ จุดที่ต้องแก้ไข 5. ตรวจสอบ Interior Drawing ให้ถุกต้องตามมาตราฐาน (2 ครั้ง) 6. ส่ง Report รายละเอียด จุดที่ได้เข้าตรวจสอบ จุดที่ต้องแก้ไข

ฟรีแลนซ์
WudtinunCharoenmitr

บริการออกแบบตกแต่งภายใน ออฟฟิศ ร้านค้า บ้าน และอื่นๆ ให้คุณพอใจ ด้วยความจริงใจและซื่อตรง ด้วย ประสบการณ์ การทำงานกว่า 15ปี

07/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน