รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องหมายการค้า ถูก ดี ฟรีตรายาง

-บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด เสร็จภายใน 1 วันทำการ -บริการจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี -บริการ จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร - บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) - บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa - บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว - บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารต่างๆ (Notarial Services Attorney) โดยทนายความผู้มีอำนาจ (Notary Public) - ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า -บริการที่ปรึกษากฏหมายบริษัท ด้านกฏหมายแรงงาน ภาษี และว่าความให้กับองค์กร ทั้งทางแพ่งและอาญา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท,ห้างหุ้นส่วนจำกัด เครื่องหมายการค้า ถูก ดี ฟรีตรายาง

  • 1. ให้คำปรึกษาฟรีในขั้นต้น ว่าธุรกิจจะเหมาะสมในด้านใด
  • 2. จัดเตรียมเอกสารให้ฝ่ายดำเนินการเพื่อ จองชื่อบริษัท
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1,500

ฟรีแลนซ์
ทนายมัส

บริการรับจดจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แลรับปรึกษาคดี ตัวแทนติดต่อหน่วยงานราชการ ผู้รับมอบอำนาจ ที่ปรึกษาบริษัท วางแผนธุรกิจ บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์สำหรับต่างชาติ ด้วยประสบการณ์และทีมงานมืออาชีพกว่า 15 ปี

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน