รับแก้ไข / แปลงไฟล์ / ลบหน้า หรือแก้ไขตัวอักษร ลบลายเซ็นต์ ตราประทับ ไฟล์ PDF

- ย่อ/ ลดขนาดไฟล์ /รวมไฟล์ PDF เป็นไฟล์เดียว - แปลงไฟล์, แปลงรูปภาพ,PowerPoint, Excel,Word,MS visio,Ai,dwg เป็น PDF - ดึง/ลบ/แทรก หน้าจากไฟล์ PDF - ลบหน้าจากไฟล์ PDF - ปรับรูปแบบหน้าในไฟล์ PDF - แก้ไขเนื้อหา/ดึงรูปภาพออก /ลบลายเซ็นต์ ตราประทับ ออกจากไฟล์ PDF แปลงไฟล์ - PDF เป็น Word - PDF เป็น Excel - PDF เป็น PPT - PDF เป็น JPG - PDF เป็น VSD - Word เป็น PDF - Excel เป็น PDF - PPT เป็น PDF - JPG หรือไฟล์รูปภาพ เป็น PDF - VSD เป็น PDF - DWG เป็น PDF

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแก้ไข / แปลงไฟล์ / ลบหน้า หรือแก้ไขตัวอักษร ลบลายเซ็นต์ ตราประทับ ไฟล์ PDF

  • 1. ลูกจ้างอธิบายงานให้แก่ฟรีแลนซ์
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคา
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ : รับบริการแก้ไข / แปลงไฟล์ PDF ขนาด A4 เหมา 10 แผ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ระยะเวลา: ไม่เกิน 1 วัน ไฟล์: Pdf เป็น Word หรืออื่นๆ ตามข้อตกลง ขนาดกระดาษเอกสาร A4 ราคาเหมา 10 แผ่น ราคา 250 บาท ยกเว้นแปลงไฟล์เป็น visioและCAD คิด 300บาท

แพ็กเกจ : รับบริการแก้ไข / แปลงไฟล์ PDF ขนาด A3 เหมา 10 แผ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ระยะเวลา: ไม่เกิน 1 วัน ไฟล์: Pdf เป็น Word หรืออื่นๆ ตามข้อตกลง ขนาดกระดาษเอกสาร A3 ราคาเหมา 10 แผ่น ราคา 350 บาท ยกเว้นแปลงไฟล์เป็น visioและCAD คิด 400บาท

แพ็กเกจ : รับบริการแก้ไข / แปลงไฟล์ PDF ขนาด A2 เหมา 10 แผ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ระยะเวลา: ไม่เกิน 1 วัน ไฟล์: Pdf เป็น Word หรืออื่นๆ ตามข้อตกลง ขนาดกระดาษเอกสาร A2 ราคาเหมา 10 แผ่น ราคา 550 บาท ยกเว้นแปลงไฟล์เป็น visioและCAD คิด 600บาท

ฟรีแลนซ์
Teerawute

ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรโครงข่าย แต่มีความสามารถพิเศษด้านการแปลงไฟล์แก้ไขเอกสาร จากไฟล์ประเภทต่างๆเป็น PDF หรือแปลงจาก PDF เป็นเอกสารประเภทอื่น ตัวอย่างเช่น Word,Excel,PPT,MS Visio,JPG,Vector,dwg

11/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน