รับจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ราคาเริ่มต้นเพียง 2,xxx บาท

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 1 วัน - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร สำหรับกิจการที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี - รับจดทะเบียนพาณิชย์ Electronic - รับขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม - รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) - ให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa - ให้บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว - รับจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี - ให้บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารต่างๆ (Notarial Services Attorney) โดยทนายความผู้มีอำนาจ (Notary Public) - ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน ค่าบริการสำหรับการดำเนินการทุกอย่างข้างต้น ราคาเพียง 2,990 และ 3,990 บาท นอกเหนือจากค่าบริการข้างต้นนี้ ทางผู้ให้บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทให้แก่ DBD อีกจำนวนไม่เกิน 1,900 และ 5,100 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ที่ราคา 4,890 และ 8,990 บาท ซึ่งถือว่าถูกมากๆเมื่อเทียบกับ Full-Package ทั่วไป *** Chatchaval Group ยินดีให้คำปรึกษาด้านภาษีและบัญชีฟรี !!!!

ฟรีแลนซ์
mrtaxgroup

- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียน VAT สำหรับ Start-Up - บริการรับจัดทำบัญชี งบการเงิน และตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีจากบริษัทรับตรวจสอบบัญชีชั้นนำของโลก (Big 4) - ให้บริการลงลายมือชื่อรับรองเอกสารทางกฎหมาย(Notary Services Attorney)

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
144 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน