รับทำ Financial model, Investment appraisal (NPV, IRR, Payback), Feasibility study (ENG/TH)

- Financial Model / Financial Projection สำหรับงานโครงการ - Valuation Financial Model สำหรับงานประเมินมูลค่าหุ้นหรือบริษัท - Project Feasibility Study รายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ - Financial Projection เพื่อทบทวน Impairment - Financial Projection อื่นๆ ตามความต้องการ - Presentation นำเสนอผลการประเมิน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Financial model, Investment appraisal (NPV, IRR, Payback), Feasibility study (ENG/TH)

  • 1. สอบถามความต้องการ ขอบเขตงาน ขอรายละเอียดงาน
  • 2. ตกลงราคาและชำระเงินผ่านเว็บไซต์
แพ็กเกจ
Financial model only
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Financial model (excel file .xls)

Financial model with power point presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Financial model (excel file) Power point presentation (ppt file)

ฟรีแลนซ์
Samabat

ชื่อเน็ตครับ ทำงานด้าน Investment Banking กว่า 5 ปี เชี่ยวชาญการทำ Financial Model, feasibility study, Business plan เพื่อหาผลตอบแทนให้กับนักลงทุน (Return on Investment) หรือความสามารถในการชำระหนี้กับสถาบันการเงิน

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน