รับทำ Financial model, Business Plan (ENG or TH)

คุณจะได้รับ financial model ในระดับ professional มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ - Financial Model / Financial Projection สำหรับประเมินมูลค่าโครงการ/บริษัท หรือเพื่อดูความสามารถในการชำระหนี้สินของบริษัท - Investment appraisal เพื่อดูผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น NPV, IRR, Payback period - Financial Projection อื่นๆ ตามความต้องการ - Presentation นำเสนอผลการประเมิน วิเคราห์ตัวเลขทางการเงิน - รับเขียน Business plan เพื่อยื่นขอกู้สินเชื่อ ตาม requirement ของสถาบันทางการเงินหรือนักลงทุน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Financial model, Business Plan (ENG or TH)

  • 1. สอบถามความต้องการ ขอบเขตงาน ขอรายละเอียดงาน
  • 2. ตกลงราคาและชำระเงินผ่านเว็บไซต์
แพ็กเกจ
Financial model only (ENG or Thai)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1) Financial model (excel file .xls) - พร้อมสอนการใช้งาน เพื่อลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสมมติฐานได้เองในอนาคต

Financial feasibility (power point presentation ENG or Thai)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1) Financial model (excel file) - พร้อมสอนการใช้งาน เพื่อลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสมมติฐานได้เองในอนาคต 2) Power point presentation (ppt file) - นำเสนอผลการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน Financial feasibility ในรูปแบบบทวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วย financial ratio ต่างๆ เช่น GPM, NPM, ROI, ROE, ผลตอบแทนจากการลงทุน NPV, IRR, Payback period เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าลงทุน

Business plan (แผนธุรกิจ) (ENG or Thai)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

รับเขียนแผนธุรกิจ​ Business plan - เพื่อยื่นขอกู้ตาม Requirement ของสถาบันทางการเงิน ในรูปแบบ​ soft file (pdf​, word)​ - เพื่อขอ Funding จากนักลงทุน ในรูปแบบ​ soft file (pdf​, word.)​

ฟรีแลนซ์
Samabat

มีประสบการณ์เป็น Financial advisor ในส่วนของ Investment Banking มามากกว่า 5 ปี เชี่ยวชาญการทำ Financial Model, feasibility study, Business plan เพื่อหาผลตอบแทนให้กับนักลงทุน (Return on Investment) หรือความสามารถในการชำระหนี้กับสถาบันการเงิน

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
21 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน