รับทำ Financial model, Feasibility study (ENG/TH)

คุณจะได้รับ financial model ในระดับ professional มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ - Financial Model / Financial Projection สำหรับประเมินมูลค่าโครงการ/บริษัท หรือเพื่อดูความสามารถในการชำระหนี้สินของบริษัท - Investment appraisal เพื่อดูผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น NPV, IRR, Payback period - Financial Projection อื่นๆ ตามความต้องการ - Presentation นำเสนอผลการประเมิน วิเคราห์ตัวเลขทางการเงิน รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย และระยะเวลาที่ต้องใช้ทำงาน - กรณีงานเร่ง งานด่วน อาจมีราคาที่สูงกว่างานปกติทั่วไป

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Financial model, Feasibility study (ENG/TH)

  • 1. สอบถามความต้องการ ขอบเขตงาน ขอรายละเอียดงาน
  • 2. ตกลงราคาและชำระเงินผ่านเว็บไซต์
แพ็กเกจ
Financial model only (ENG or Thai)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1) Financial model (excel file .xls) - พร้อมสอนการใช้งาน เพื่อลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสมมติฐานได้เองในอนาคต *หมายเหตุ ราคาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ Financial model และธุรกิจ

Financial feasibility (power point presentation ENG or Thai)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1) Financial model (excel file) - พร้อมสอนการใช้งาน เพื่อลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสมมติฐานได้เองในอนาคต 2) Power point presentation (ppt file) - ผล Financial feasibility ในรูปแบบบทวิเคราะห์ทางการเงิน ประกอบไปด้วย PL, BS, Cashflow, Financial ratio ต่างๆ เช่น GPM, NPM, ROI, ROE, ผลตอบแทนจากการลงทุน NPV, IRR, Payback period เพื่อตัดสินใจเข้าลงทุน - เนื้อหาของ presentation สามารถปรับให้สอดคล้องตาม requirement ของลูกค้า เช่น a) เพื่อยื่นขอเงินกู้จากสถาบันทางการเงิน b) เพื่อขอ Funding จากนักลงทุน

ฟรีแลนซ์
Samabat

มีประสบการณ์ Financial advisor ส่วนงาน Investment Banking มามากกว่า 5 ปี, ผ่านการสอบ Chartered Financial Advisor (CFA) Level 1, เชี่ยวชาญการทำ Financial Model & Feasibility Study สำหรับประเมินมูลค่าธุรกิจ/โครงการ, นำเสนอนักลงทุน/ธนาคาร เพื่อขอ funding

05/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
84 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน