Proofread English essays and scientific papers

0

รับตรวจพิศูจน์อักษรบทความภาษาอังกฤษและงานวิจัย พร้อมออกความเห็นเรื่องบทความหากต้องมีส่วนที่ต้องแก้และปรับปรุงเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น **ช่วยจัด layout ของบทความหากมีการแนบข้อมูลเพิ่มเติมมาในเอกสารที่ส่งมา (คิดเพิ่ม)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Proofread English essays and scientific papers

  • 1. ตรวจดูเนื้อหาและรายละเอียดของงาน
  • 2. ประเมินงานและเวลาที่ใช้ในการทำงาน
แพ็กเกจ
ตรวจบทความภาษาอังกฤษทั่วไป฿ 350
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ตรวจบทความภาษาอังกฤษทั่วไป คิดหน้าละ 300-350 บาทขึ้นอยู่กับเนื้องาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ตรวจบทความภาษาอังกฤษทั่วไป (ด่วน)฿ 500
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ตรวจบทความภาษาอังกฤษทั่วไป คิดหน้าละ 450-500 บาทขึ้นอยู่กับเนื้องาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ตรวจบทความงานวิจัยลงวรสารต่างประเทศ฿ 600
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ตรวจและจัดหน้ากระดาษพร้อมให้คำแนะนำในการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสาร คิดหน้าละ 500-600 ขึ้นอยู่กับเนื้อหางาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Sunisa
Sunisa

จบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาลัยทตโตริ(ญี่ปุ่น) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างชาติสองฉบับ รับแปลงาน Thai-Eng & Eng-Thai และ proofread scientific papers มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษและวิชาชีวิทยา TOEIC 980/990

จบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาลัยทตโตริ(ญี่ปุ่น) มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารต่างชาติสองฉบับ รับแปลงาน Thai-Eng & Eng-Thai และ proofread scientific papers มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษและวิชาชีวิทยา TOEIC 980/990

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!