รับเขียน Macro VBA ใน Excel

รับสร้างเครื่องมือด้วย MS Excel 1. อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับงานพอสังเขปให้ผู้เขียนเข้าใจ 2. ส่งตัวอย่างข้อมูลเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจริง 3. เมื่อตกลงว่าจ้างแล้ว จะเริ่มดำเนินการทันทีภายใต้กรอบที่ตกลงกันไว้ 4. ส่งมอบตัวงาน พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน หมายเหตุ 1. ผู้ว่าจ้างต้องสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานได้อย่างครบถ้วน 2. ผู้เขียนสามารถสอบถามในกรณีเกิดข้อสงสัยได้เสมอ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน Macro VBA ใน Excel

  • 1. 1. อธิบายรายละเอียดงาน
  • 2. 2. ฟรีแลนซ์สร้างใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ทำหรือแก้ไข ไฟล์ Micro Excel File Micro ที่ทำเสร็จแล้ว สามารถใช้งานได้จริง - สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ File Excel .xlsm - ระยะเวลาทำประมาณ 3-5 วัน

ฟรีแลนซ์
พัฒนรัตน์

จากประสบการณ์การพัฒนาที่ยาวนาน และเชี่ยวชาญในการออกแบบ ซึ้งสามารถทำให้เว็บไซต์ หรือระบบหลังบ้านคุณตอบโจทย์ต่อทุกความต้องการ

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน