รับเขียน Macro VBA ใน Excel

0.0

รับสร้างเครื่องมือด้วย MS Excel 1. อธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับงานพอสังเขปให้ผู้เขียนเข้าใจ 2. ส่งตัวอย่างข้อมูลเพื่อประเมินราคาและระยะเวลาที่ใช้ดำเนินการจริง 3. เมื่อตกลงว่าจ้างแล้ว จะเริ่มดำเนินการทันทีภายใต้กรอบที่ตกลงกันไว้ 4. ส่งมอบตัวงาน พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน หมายเหตุ 1. ผู้ว่าจ้างต้องสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานได้อย่างครบถ้วน 2. ผู้เขียนสามารถสอบถามในกรณีเกิดข้อสงสัยได้เสมอ

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับเขียน Macro VBA ใน Excel

  • 1. 1. อธิบายรายละเอียดงาน
  • 2. 2. ฟรีแลนซ์สร้างใบเสนอราคา

แพ็กเกจ ราคา รับเขียน Macro VBA ใน Excel

฿3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ทำหรือแก้ไข ไฟล์ Micro Excel File Micro ที่ทำเสร็จแล้ว สามารถใช้งานได้จริง - สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ File Excel .xlsm - ระยะเวลาทำประมาณ 3-5 วัน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!