Social media ads

ยิง Ads โฆษณา สร้างยอด Follow ให้ปัง เรียกยอดขาย - กระตุนยอดขาย - วางแผนการตลาด - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายลูกค้า - มีภาพและ Content ประกอบ มีทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Social media ads

  • 1. คุยรายละเอียดงาน
  • 2. วิเคราะห์ประเมินการตลาด
แพ็กเกจ
Social media ads
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การยิง Ads โฆษณา สินค้าและบริการ (เลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง) 3 ครั้ง กลุ่มลูกค้า , ยอดลูกค้าเข้าเพิ่ม , ยอดขายเพิ่มขึ้น การสรุปรายงาน *** คิดเฉพาะค่าบริการไม่รวมค่า Ads

Social media ads
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

การยิง Ads โฆษณา สินค้าและบริการ (เลือกได้สองช่องทาง) 4 ครั้ง กลุ่มลูกค้า , ยอดลูกค้าเข้าเพิ่ม , ยอดขายเพิ่มขึ้น การสรุปรายงาน *** คิดเฉพาะค่าบริการไม่รวมค่า Ads

Social media ads
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

การยิง Ads โฆษณา สินค้าและบริการ 4 ช่องทาง 6 ครั้ง กลุ่มลูกค้า , ยอดลูกค้าเข้าเพิ่ม , ยอดขายเพิ่มขึ้น การสรุปรายงาน *** คิดเฉพาะค่าบริการไม่รวมค่า Ads

ฟรีแลนซ์
สิทธิเบศ

ยิง Ads โฆษณา สร้างยอด Follow ให้ปัง เรียกยอดขาย - กระตุนยอดขาย - วางแผนการตลาด - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายลูกค้า - มีภาพและ Content ประกอบ มีทีมงานมืออาชีพให้คำปรึกษา

03/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน