บริการงานทะเบียนจดจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง

บริการจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด-หจก. ร้านค้า และเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม/ลดสาขา เพิ่ม/ลดกรรมการ เพิ่มทุน-ลดทุน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการงานทะเบียนจดจัดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลง

  • 1. พูดคุยงานที่ต้องการใช้บริการ (อย่างละเอียด) พร้อมประเมินและแจ้งค่าธรรมเนียมเบื้องต้น
  • 2. แจ้งขั้นตอนการทำงาน ทางทะเบียน พร้อมนัดส่งข้อมูล หรือเอกสาร
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

กรณีจัดตั้ง บริษัท/หจก. 1.เอกสารหลักฐานงานทะเบียน การจดตั้ง (ฉบับจริง) 2.ใบเสร็จค่าธรรมเนียม

ฟรีแลนซ์
มธุรส

บริการจดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงงานทะเบียน ยืน-วางแผน ภาษีเงินได้ ร้านค้า-บริษัทจำกัด-หจก. และงานภาษีอื่นฯ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขออนุญาตงานอนามัย ภาษีป้าย ใบอนุญาตงาน อย.

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน