รับยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90 - ภงด.91 - ภงด.94 ผู้ที่มีเงินได้จากร้านค้า - ค่าเช่า - รับเหมาก่อสร้าง - รับจ้างทำของ ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

  • 1. สอบถามข้อมูลประเภทเงินได้ - กิจการ - รายได้ต่อเดือน/ปี เพื่อประเมินราคาค่าบริการ
  • 2. แจ้งอัตราภาษี - คำนวนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แบบชำระภาษี (ภงด.90 - ภงด.91 - ภงด.94) ใบเสร็จรับเงิน

ฟรีแลนซ์
มธุรส

บริการจดตั้ง แก้ไข เปลี่ยนแปลงงานทะเบียน ยืน-วางแผน ภาษีเงินได้ ร้านค้า-บริษัทจำกัด-หจก. และงานภาษีอื่นฯ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขออนุญาตงานอนามัย ภาษีป้าย ใบอนุญาตงาน อย.

07/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน