รับทำงานวิจัย ทั้ง IS และ Thesis

- รับทำงานวิจัย ทั้ง IS และ Thesis - รับแปลผลการวิจัยด้วย spss การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation)/ การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำงานวิจัย ทั้ง IS และ Thesis

  • 1. ลูกค้าแจ้งหัวข้อหรือรายละเอียดที่ต้องการให้ทำ
  • 2. ดำเนินการจัดทำและส่งมอบ
แพ็กเกจ
เขียนบทคัดย่อ/ปรับแก้งานวิจัย(IS), วิทยานิพนธ์(Thesis)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เขียนบทคัดย่อ ปรับแก้วิทยานิพนธ์ (Thesis) งานวิจัย(IS) ฯลฯ จำนวนไม่เกิน 10 หน้า ลูกค้าจะได้รับชิ้นงานฉบับสมบูรณ์เป็นไฟล์ word และ pdf ภาษาไทย font angsana size 16 *หมายเหตุ สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน) ราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

เขียนงานวิจัย(IS), วิทยานิพนธ์(Thesis) ทั้งบท
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

เขียนงานวิจัย(IS), วิทยานิพนธ์(Thesis) ทั้งบท ลูกค้าจะได้รับชิ้นงานฉบับสมบูรณ์เป็นไฟล์ word และ pdf ภาษาไทย font angsana size 16 *หมายเหตุ สามารถแก้ไขงานได้จนงานสมบูรณ์ ราคาต่อ 1 บท เริ่มต้นที่ 10,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย)

เขียนงานวิจัย(IS), วิทยานิพนธ์(Thesis) ทั้งเล่ม (บท1-5)
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

เขียนงานวิจัย(IS), วิทยานิพนธ์(Thesis) ทั้งเล่ม (บท1-5) ลูกค้าจะได้รับชิ้นงานฉบับสมบูรณ์เป็นไฟล์ word และ pdf ภาษาไทย font angsana size 16 *หมายเหตุ สามารถแก้ไขงานได้จนงานสมบูรณ์ ราคาต่อ 1 บท เริ่มต้นที่ 40,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความยาก-ง่าย)

ฟรีแลนซ์
Pattarawadee

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท ด้านการบริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) ปัจจุบันศึกษาเพิ่มเติมในคณะนิติศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรใหญ่ระดับประเทศ

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน