สอนเขียนโปรแกรม VB C# CrystalReport ASP.NET SQL

- รับรีโมตสอนเขียนโปรแกรม ,รับสอนเขียนโปรแกรมตัวตัวต่อ, รีโมตแก้ไข Error บางส่วนของโปรแกรม คิดเป็นรายชัวโมง VB C# ASP.NET web site ,web application,window crystal report -รับออกแบบโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า -รับออกแบบ database - ออกรายงานด้วย crystal report สร้างกราฟ Chart -Import Export Excel file -โปรแกรมระบบบริหารสินค้าคงคลัง ( INVENTORY SYSTEM ) -โปรแกรมระบบร้านอาหาร -โปรแกรมควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุ -โปรแกรมระบบบัญชี -โปรแกรมระบบยืม-คืนห้องสมุด -ร้าน VCD-Video ขาย-เช่า -ระบบหอพัก โรงแรม -ระบบประเมินการเรียนการสอนอาจารย์ -ระบบซื้อขาย -ระบบการจัดการคาแคร์ -ระบบบริหารงานบริษัทรับเหมาก่อสร้าง -Barcode -Google map Bing -RFID,Gps -และรับเขียนโปรแกรมอื่นๆ ตามขอบเขต ในส่วนของ Web Application - ไม่รวมระบบการสมัคร User และเข้าใช้งานด้วย Facebook, Google - ไม่รวมอัพโหลดงานขึ้น Server และ Config Server - ไม่รวมการทำ SEO - ไม่รวมโฮสติ้ง , โดเมน - ไม่รับออกแบบ Website ไม่เหมาะสำหรับเว็บไซด์ที่ต้องเน้นด้านความสวยงาม - เหมาะกับ Web Application ที่เน้นการทำงานในส่วน Back Office

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รับสอนเขียนโปรแกรมออนไลน์ สอนทำโปรเจค แก้โปรแกรม ด้วย VB.NET C#.NET ASP.NET CRYSTAL REPORT SQL SERVER เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.ๆละ 500 บาท

ฟรีแลนซ์
Moragot

รับเขียนโปรแกรม window app web app vb c# asp.net crystal report sql server ประสบการณ์ทำงานสอนเขียนโปรแกรมและดูแลระบบ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 ปี และเป็นวิทยากรอิสระอบรม crystal report ให้กับสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์แห่งนึง จบปริญญาโทด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันรัฐแห่งหนึ่ง

09/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
41 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน