รับงานตอบแบบสอบ,สร้างแบบสอบถาม,ออกแบบแบบสอบถาม( ทั้งแบบออนไลน์ , ออฟไลน์และแบบกระดาษ )

รับงานตอบแบบสอบถาม,สร้างแบบสอบถามและออกแบบแบบสอบถามทั้งด่วนและไม่ด่วน อาทิเช่น ( แบบประเมิน,แบบสอบถาม,แบบทดสอบ,ข้อสอบ) เพื่อใช้ในงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/Thesis/งานสำรวจความคิดเห็น,ความพึงพอใจ เป็นต้น *ทั้งแบบออนไลน์ และ แบบกระดาษ โปรแกรมGoogle Forms, Excel, Microsoft Forms , Word หรือตามที่ลูกค้าต้องการ *กรณีกระดาษ - สามารถทำแบบสอบถามได้ทั้งแบบพิมพ์และแบบเขียน - สามารถเลือกขนส่งได้ สามารถติดต่อและแจ้งรายละเอียดได้ดังนี้ 1.ส่งตัวอย่างแบบฟอร์มให้ทางเรา ( หากไม่มีแบบฟอร์ม ลูกค้าสามารถให้ทางเราสร้าง หรือ ออกแบบแบบฟอร์มของลูกค้าได้ ) 2.คุยรายละเอียดของงานที่ลูกค้าต้องการ เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนแบบสอบถาม เป็นต้น 3.ลูกค้าระบุวัน - เวลากำหนดส่ง ( รับงานเร่งด่วน ) * หากเป็นงานเร่งด่วนโปรดระบุ * 4.คุยตกลงเรื่องราคา 5.เมื่อตกลงแล้วให้ทางลูกค้า Share link และการเข้าถึงข้อมูลให้กับทางเรา เพื่อให้ฟรีแลนซ์สามารถดูอัพเดตความคืบหน้าของจำนวนการตอบกลับได้ 6.หลังจากที่ลูกค้าชำระเงินแล้ว ทางเราจะเริ่มทำแบบสอบถามทันที ( สามารถแลกเปลี่ยนช่องทางสนทนาอื่นกับทางเราได้ เช่น ไลน์ หรืออีเมล )

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานตอบแบบสอบ,สร้างแบบสอบถาม,ออกแบบแบบสอบถาม( ทั้งแบบออนไลน์ , ออฟไลน์และแบบกระดาษ )

  • 1. 1.ส่งตัวอย่างแบบฟอร์มให้ทางเรา ( หากไม่มีแบบฟอร์ม ลูกค้าสามารถให้ทางเราสร้าง หรือ ออกแบบแบบฟอร์มของลูกค้าได้ )
  • 2. 2.คุยรายละเอียดของงานที่ลูกค้าต้องการ เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนแบบสอบถาม เป็นต้น
แพ็กเกจ
สำรวจแบบสอบถาม ( ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ )
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รับตอบแบบสอบถามทุกโปรแกรมค่ะ เริ่มต้น 300 บาท - 1 - 26 ข้อ ( เกิน + ข้อละ 1 บาท ) - แก้ไขได้ค่ะถ้าหากผิดพลาด ( ไม่เกิน 5 ครั้ง ) ** อยู่ที่ความยากง่ายของแบบสอบถาม **

สร้างแบบสอบถาม ( ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ )
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

**สร้างแบบสอบถาม** - ลูกค้าสามารถเลือกโปรแกรมที่ใช้ทำแบบฟอร์มได้ ( เช่น Google Forms, Excel, Microsoft Forms , Word หรือตามที่ลูกค้าต้องการ ) - ลูกค้าสามารถเลือก ธีม ภาพพื้นหลัง สี หรือภาพประกอบต่างๆ ได้ - แก้ไขได้ค่ะ ถ้าหากผิดพลาด ( ไม่เกิน 5 ครั้ง ) - 1 - 26 ข้อ เริ่มต้น 300 บาท เกิน 26 ข้อ + 2 บาท *กรณีเป็นแบบกระดาษลูกค้าสามารถ “ เลือกขนส่งเองได้ ” - กระดาษไม่เกิน 1 - 3 หน้า หน้าต่อไป + 15 บาท เริ่มต้น 300

ฟรีแลนซ์
Nongnaphat

นักเรียนเคยเรียนวิชาบรรณานุกรม สามารถทำได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ช่วยพี่ทำงานแบบสอบถามและสร้างแบบสอบถามเป็นประจำ จึงสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว - สามารฟังและถอดเทปได้อย่างดี

06/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
62 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน