รับทำบัญชี-ปรึกษา บัญชีรายเดือนหรือรายปี ยื่นภาษี ยื่นแบบออนไลน์ต่างๆ

0

>> บริการยื่นภาษี (ภงด.1, ภงด.1ก, ภงด. 3, ภงด. 53,ภพ.30) >> จัดวางระบบบัญชีเพื่อการจัดทำระบบบัญชีภายในที่ถูกต้องได้มาตรฐาน >> ให้คำปรึกษาวางแผนการเสียภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง ตามกฎหมายต่าง ๆ >> ทำการบันทึกบัญชีประจำเดือน และแนะนำการทำใบสำคัญแนบเอกสาร และทำสมุดรายวัน แยกตามประเภทสมุดรายวัน เช่น สมุดรายวันซื้อ-ขาย สมุดรายวันรับ-จ่าย, มีการบันทึกบัญชธนาคารและตรวจสอบยืนยันยอดเงินกับธนาคาร, บันทึกทะเบียนทรัพย์สิน สรุปงบการเงิน (งบกำไร-ขาดทุน) ขั้นตอนการทำงาน สำหรับ รับทำบัญชีรายเดือน ยื่นภาษี 1. พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดของบริษัท วางแผนงาน 2. ประเมินและตกลงราคา 3. ลูกค้าจัดส่งเอกสารให้ผู้ทำบัญชี 4. ผู้ทำบัญชีจัดทำบัญชีให้ตามที่ตกลง 5. ลูกค้ารับงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชี-ปรึกษา บัญชีรายเดือนหรือรายปี ยื่นภาษี ยื่นแบบออนไลน์ต่างๆ

  • 1. สอบถามความต้องการ และ รายละเอียดธุรกิจของลูกค้า
  • 2. จัดทำใบเสนอราคา และแจ้งรายละเอียดงานที่ดูแลให้ทราบ
แพ็กเกจ
ปรึกษาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กรณีลูกค้ายื่นภาษีเอง)฿ 1,599
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่น - มีรายได้ในรูปบุคคลธรรมดา - มีรายได้ในรูป เงินเดือน ฟรีแลนซ์ ที่ปรึกษา ขายของออนไลน์ (ซื้อมา ขายไป) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรัฐ - มีรายได้ทางเดียว หรือ หลายทาง >>สอนยื่นภาษีด้วยตัวเอง<<


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ปรึกษาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (กรณียื่นออนไลน์)฿ 1,800
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการยื่น - มีรายได้ในรูปบุคคลธรรมดา - มีรายได้ในรูป เงินเดือน ฟรีแลนซ์ ที่ปรึกษา ขายของออนไลน์ (ซื้อมา ขายไป) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรัฐ - มีรายได้ทางเดียว หรือ หลายทาง >>สอนยื่นภาษีออนไลน์<<


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษีรายเดือน (ทั้งบุคคลและนิติบุคคล)฿ 2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

จัดทำเอกสารเบื้องต้น - ตัวอย่างบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้ - ยื่นภาษีสิ้นปีพนักงาน 3 ท่าน (มีรายได้เงินเดือนอย่างเดียว) - จัดหาผู้ทำบัญชีและขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชีให้ธุรกิจของท่าน - ได้ข้อมูลข่าวสารเรื่องบัญชีภาษีที่เกี่ยวข้อง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!