งานอินโฟกราฟิก (Infographic)

รับผลิตงาน infographic ขนาด A4 ในรูปแบบไฟล์ Vector เริ่มต้นชิ้นงานละ 1000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานอินโฟกราฟิก (Infographic)

  • 1. ลูกค้ามอบหมายงานและข้อมูลที่ต้องการให้จัดทำเป็น Infographic
  • 2. ดำเนินงานตามที่ลูกค้ามอบหมายและส่งมอบงานที่ได้รับตามระยะเวลาที่กำหนด
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานอินโฟกราฟิกขนาด A4 ขนาด 2480 x 3508 px 300 DPI สกุลไฟล์ : .Ai .JPG

ฟรีแลนซ์
Natthaphon

นักวาดการ์ตูนและภาพประกอบ / นักกราฟิก จบจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มีทักษะในการออกแบบงานกราฟิกทั่วไป, อินโฟกราฟิก โดยผ่านการฝึกฝนจากรายวิชาในมหาวิทยาลัยและการได้ฝึกงานในแผนกกราฟิกในหน่วยงาน FDA เป็นเวลา 3 เดือน และประสบการณ์ในการวาดการ์ตูนตลอด 3 ปี โดยใช้โปรแกรม SAI และ Clip studio

03/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน