Logo Design ภาพลักษณ์ดูดี ธุรกิจก้าวหน้า

*รายละเอียดผู้จ้างงาน* ขั้นตอนการบรีฟงาน 1.ความเป็นมาธุรกิจประเภทกิจการ 2.แนวทางที่ต้องการ 3.โทนสีที่บอกถึงความเป็นองค์กร 4.สัญลักษณ์ที่มีหมายความหมายกับองค์กรหรือสัญลักษณ์ที่สือว่าทำธุรกิจอะไร (ถ้ามี) 5.ตัวอย่างแนวทางที่ต้องการ (ถ้ามี) = ขั้นตอนการทำงาน = 1. ตกลงเรื่องบรีฟงาน ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้โลโก้ออกมาตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และถูกใจลูกค้ามากที่สุด เช่น ขอรายละเอียดของสินค้า องค์กร ภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่ออกมาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย อารมณ์ของงาน สี เพื่อให้ตอบโจทย์มากที่สุด หรือถ้าลูกค้ามีแบบร่าง ตัวอย่างงานที่ชอบ ส่งให้ทางเราดูได้ 2. เบื้องต้น ออกแบบให้ 5 แบบ ลูกค้าเลือกเหลือ 3 แบบ จากนั้นลูกค้า เลือกมา 1 แบบเพื่อนำไปพัฒนาแบบ หรือแก้ไข เป็นโลโก้ขั้นสุดท้ายที่ลูกค้าต้องการ 3. หลังจากเลือกแบบสุดท้าย นำโลโก้มาพัฒนาหรือแก้ไข ได้จำนวน 3 ครั้ง จนลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด 4.ผลงานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแล้ว เราจะให้เป็นนามสกุลไฟล์ .EPS .JPG .PNG ตามที่ลูกค้าต้องการ **รายละเอียดราคาเพิ่มเติม** - ออกแบบโลโก้ องค์กร บริษัท ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ * เริ่มต้นที่ราคา *** 3,000- 3,500 บาท * - ขึ้นอยู่กับความยาก ง่าย แบรนด์ ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน - ต้องการได้งานด่วน ส่งงานภายใน 2-3 วัน เพิ่ม 1,000.- - แก้งานเกินจากจำนวนครั้งที่กำหนดไว้ เพิ่มครั้งละ 300.-

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Logo Design ภาพลักษณ์ดูดี ธุรกิจก้าวหน้า

  • 1. คุยรายละเอียดและข้อตกลงกับลูกค้า
  • 2. ออกแบบขาวดำ 5 แบบ เพื่อให้ลูกค้าได้มีตัวเลือก
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ 2,700
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.เบื้องต้น ออกแบบขาวดำให้ลูกค้า 3 แบบ 2.เลือก 2 แบบ เพื่อลงสีและแก้ไขแบบ 3.เลือกแบบที่ลงสี 1 แบบเพื่อพัฒนาต่อ - สามารถ แก้ไขได้จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 20% - หากต้องการให้ออกแบบเพิ่ม แบบละ 500 บาท หรือแก้ไขเพิ่มเติมจากข้อตกลง ครั้งละ 300 บาท ใช้เวลาการออกแบบอย่างเร็ว 5 วัน อย่างช้า 7 วัน เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด- สิ่งที่จะได้รับ จะเป็นไฟล์ EPS .PDF, JPEG หรือ PNG ความละเอียดสูง *โปรดอ่านสัญญาจ้าง* ขอบคุณที่ใช้บริการครับ

แพ็กเกจ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.เบื้องต้น ออกแบบขาวดำให้ลูกค้า 5 แบบ 2.เลือก 3 แบบ เพื่อลงสีและแก้ไขแบบ 3.เลือกแบบที่ลงสี 1 แบบเพื่อพัฒนาต่อ - สามารถ แก้ไขได้จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 30% - หากต้องการให้ออกแบบเพิ่ม แบบละ 500 บาท หรือแก้ไขเพิ่มเติมจากข้อตกลง ครั้งละ 300 บาท ใช้เวลาการออกแบบอย่างเร็ว 5 วัน อย่างช้า 7 วัน เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด- สิ่งที่จะได้รับ จะเป็นไฟล์ EPS .PDF, JPEG หรือ PNG ความละเอียดสูง *โปรดอ่านสัญญาจ้าง* ขอบคุณที่ใช้บริการครับ

แพ็กเกจ 3,500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.เบื้องต้น ออกแบบขาวดำให้ลูกค้า 5 แบบ 2.เลือก 3 แบบ เพื่อลงสีและแก้ไขแบบ 3.เลือกแบบที่ลงสี 2 แบบเพื่อพัฒนาต่อ - สามารถ แก้ไขได้จำนวน 4 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 50% - หากต้องการให้ออกแบบเพิ่ม แบบละ 500 บาท หรือแก้ไขเพิ่มเติมจากข้อตกลง ครั้งละ 300 บาท ใช้เวลาการออกแบบอย่างเร็ว 5 วัน อย่างช้า 7 วัน เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด- สิ่งที่จะได้รับ จะเป็นไฟล์ EPS .PDF, JPEG หรือ PNG ความละเอียดสูง *โปรดอ่านสัญญาจ้าง* ขอบคุณที่ใช้บริการครับ

ฟรีแลนซ์
Monkeym

Graphic Design นามบัตร โลโก้ โพสเตอร์ infographic Vdo

08/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
18 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน