milestone

วาดภาพประกอบหลากหลายสไตล์

- กำหนดสิ่งที่ต้องการก่อนเริ่มต้นทำงาน - ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop / Illustraor / Manga Studio - กรณีที่ต้องการภาพตามสไตลที่คุณต้องการ กรุณาส่งงานตัวอย่างมาให้ด้วยนะคะ - เมื่องานเสร็จ จะส่งรูปแบบงานให้ลูกค้าตรวจสอบ สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 3 ครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม - หากต้องการไฟล์ต้นฉบับ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อน (กรณีที่เป็นไฟล์ ai. หรือ eps. อาจคิดค่าใช้จ่ายเพิมเติม ขึ้นอยู่กับจำนวนภาพ) - ใช้เวลาทำงาน 1-3 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณและความละเอียดของภาพค่ะ (^_^)

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาเริ่มต้นสำหรับภาพ 1 ชิ้น / 1 character ค่ะ ได้รับไฟล์เป็น png. หรือ jpg. 300 dpi หากมีรายละเอียดเพิ่มเติม คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามความยากง่ายของงานนะคะ (^_^)

ฟรีแลนซ์
MonkeyHP

เคยทำงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และวาดภาพประกอบให้กับกรมสุขภาพจิต สถาบันราชานุกูล สถาบันกัลยาณ์ ฯลฯ ปัจจุบัน : เป็น Freelance ออกแบบสิ่งพิมพ์และวาดภาพประกอบ ตัวอย่างผลงาน : http://www.rajanukul.go.th/new/index.php?mode=academic&group=357&id=5937&date_start=&date_end=

12/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
19 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน