เขียนบทความวิจัย / ทบทวนวรรณกรรม / ทำรายงาน

0.0

ผมจบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความสามารถในการเขียนงานด้านวิชาการ การศึกษา และค้นคว้าข้อมูล ปัจจุบัน มีผลงานการวิจัย 2 เรื่อง และได้รับการตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ชั้นนำด้านการสาธารณสุขทั้ง 2 เรื่อง อย่างไรก็ตาม ผมไม่ได้มีความสามารถในการค้นงานด้านสาธารสุขเท่านั้นในสาขาอื่น ๆ ก็สามารถค้นหา และจัดทำเป็นงานทบทวนวรรณกรรม หรือรายงานได้เช่นกัน

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ เขียนบทความวิจัย / ทบทวนวรรณกรรม / ทำรายงาน

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ
  • 2. ตกลงค่าใช้จ่าย และชำระค่าบริการ

แพ็กเกจ ราคา เขียนบทความวิจัย / ทบทวนวรรณกรรม / ทำรายงาน

แพ็กเกจ

รายงาน

บทความวิจัย

ทบทวนวรรณกรรมวิจัย

เป็นการเขียนรายงานทางวิชาการจากการสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้
เป็นการเขียนบทความโดยถอดจากรูปเล่มวิจัยที่สมบูรณ์แบบแล้วเท่านั้น โดยจะเป็นบทความที่พร้อมสำหรับการส่งตีพิมพ์ได้ทันที
เป็นการทบทวนวรรณกรรมเพื่อการวิจัย โดยทบทวนตามหลักวิชาการ อ้างอิงถูกต้อง 100% แหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือ ส่งงานเนื้อหาพร้อมบรรณานุกรม (จัดทำอ้างอิงโดยใช้ EndNote ได้)
ระยะเวลาในการทำงาน
15 วัน
10 วัน
60 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
5 ครั้ง
5 ครั้ง
5 ครั้ง
จำนวนคำ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
จำนวนบทความ
1 บทความ
1 บทความ
1 บทความ
ไฟล์งานต้นฉบับ
ราคา
฿2,000
฿4,000
฿15,000
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!