milestone

ถ่าย-ตัดต่อวิดีโอ / Vlog / รีวิวสินค้า / วิดีโอทางการแพทย์และวิชาการ

ถ่ายและตัดต่องานวิดีโอทั่วไป -Vlog -วิดีโอรีวิวสินค้า -วิดีโอ motion graphic -วิดีโอให้ความรู้ -วิดีโอทางการแพทย์ โดยมีกระบวนการสร้าง storyboard ถ่ายทำ footage (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ตัดต่อด้วยโปรแกรม adobe premiere และ adobe after effect มีการใช้สื่อ animation / motion graphic มาผสมด้วยการวาดขึ้นด้วยโปรแกรม adobe illustrator เพื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในสื่อมากขึ้น รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากมีการถ่ายทำนอกสถานที่ มีค่าบริการเพิ่มเติม ได้แก่ - ค่าที่พัก - ค่าเดินทาง เป็นต้น หากในวิดีโอต้องมีเสียงพูดหรือบรรยายที่ต้องการอัดเสียงให้ มีค่าบริการเพิ่มเติม ไฟล์ที่จะได้รับ -ไฟล์ .mp4 สำหรับอัพลง social media จำนวน 1 ไฟล์ แพกเกจไฟล์เพิ่มเติม -ไฟล์ .mp4 ขนาด full HD (1920*1080) 500 บาท -ไฟล์อื่นๆ เช่น .avi เป็นต้น (ในกรณี export เป็นนามสกุลอื่นเท่านั้น) 1,000 บาท ***งานด่วนคิดราคาเพิ่มตามความเร่งของงาน*** ก่อนส่งงาน final -แก้ไขเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (แก้ไขภายใต้ Story Board เดิม) หลังจากส่งงาน final -ครั้งต่อไปคิดครั้งละ 500 บาท (แก้ไขภายใต้ Story Board เดิม)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ถ่าย-ตัดต่อวิดีโอ / Vlog / รีวิวสินค้า / วิดีโอทางการแพทย์และวิชาการ

  • 1. รับบรีฟงาน เนื้อหา, theme และ mood &tone งานภาพรวม
  • 2. วาด storyboard คร่าวๆเพื่อให้เห็นภาพรวมของงาน
แพ็กเกจ
Small
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Small Package สำหรับการตัดต่อวิดีโอที่ +มีไฟล์วิดีโอให้แล้ว มี footage มาเองพร้อม หากเป็นงานด่วนสามารถสอบถามราคาเพิ่มเติมได้ ระยะเวลาคลิป 1-2 นาที (หากใส่ motion graphic มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาก่อนส่งไฟล์ Final หลังจากนั้นคิดครั้งละ 500 บาท (ภายในเค้าโครง story board เดิมเท่านั้น) สิ่งที่จะส่งมอบ +ไฟล์สำหรับ up lode ลง social จำนวน 1 ไฟล์ (.mp4)

Medium
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

Medium Package สำหรับตัดต่อวิดีโอที่ +มีไฟล์วิดีโอ footage มาให้บางส่วน +ต้องถ่ายเพิ่มเองเล็กน้อย (คุยรายละเอียดเพิ่มเติม) ระยะเวลาคลิป 2-3 นาที (หากใส่ motion graphic มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในระยะเวลาก่อนส่งไฟล์ Final หลังจากนั้นคิดครั้งละ 600 บาท (ภายในเค้าโครง story board เดิมเท่านั้น) สิ่งที่จะส่งมอบ +ไฟล์สำหรับ up lode ลง social จำนวน 1 ไฟล์ (.mp4)

Large
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

Large Package สำหรับตัดต่อวิดีโอที่ +มีไฟล์วิดีโอ footage มาให้บางส่วน +ต้องถ่ายเพิ่มเองบางส่วน (คุยรายละเอียดเพิ่มเติม) (ทั้งนี้ ระยะเวลาทำงานที่ระบุนี้เป็นเวลาคร่าวๆ) ระยะเวลาคลิป 3-5 นาที (หากใส่ motion graphic มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในระยะเวลาก่อนส่งไฟล์ Final หลังจากนั้นคิดครั้งละ 700 บาท (ภายในเค้าโครง story board เดิมเท่านั้น) สิ่งที่จะส่งมอบ +ไฟล์สำหรับ up lode ลง social จำนวน 1 ไฟล์ (.mp4)

ฟรีแลนซ์
ชลธิชา

ชื่อเมค่ะ เป็น Freelance Part-time ที่รับออกแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกและตัดต่อวิดีโอ โมชั่นกราฟิก หรือวาดภาพทางการแพทย์ คุณจะได้รับงานที่ตรงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบเฉพาะทาง หรืองานออกแบบทั่วไป เทคนิคที่ใช้สามารถยืดหยุ่นได้เพื่อให้ผลงานตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งงานทำมือและทำคอมพิวเตอร์

11/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน