ถ่าย-ตัดต่อวิดีโอ / Vlog / รีวิวสินค้า / วิดีโอทางการแพทย์และวิชาการ

4.36
ขายได้ 10 ครั้ง
high rehire rate
ผู้ว่าจ้างไว้ใจ! กลับมาจ้างซ้ำเป็นจำนวนมาก

ถ่ายและตัดต่องานวิดีโอทั่วไป -Vlog -วิดีโอรีวิวสินค้า -วิดีโอ motion graphic -วิดีโอให้ความรู้ -วิดีโอทางการแพทย์ โดยมีกระบวนการสร้าง storyboard ถ่ายทำ footage (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ตัดต่อด้วยโปรแกรม adobe premiere และ adobe after effect มีการใช้สื่อ animation / motion graphic มาผสมด้วยการวาดขึ้นด้วยโปรแกรม adobe illustrator เพื่อให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจในสื่อมากขึ้น รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากมีการถ่ายทำนอกสถานที่ มีค่าบริการเพิ่มเติม ได้แก่ - ค่าที่พัก - ค่าเดินทาง เป็นต้น หากในวิดีโอต้องมีเสียงพูดหรือบรรยายที่ต้องการอัดเสียงให้ มีค่าบริการเพิ่มเติม ไฟล์ที่จะได้รับ -ไฟล์ .mp4 ขนาด Full HD (1920*1080 px) จำนวน 1 ไฟล์ แพกเกจไฟล์เพิ่มเติม -ไฟล์อื่นๆ เช่น .avi เป็นต้น (ในกรณี export เป็นนามสกุลอื่น) +1,000 บาท ***งานด่วนคิดราคาเพิ่มตามความเร่งของงาน*** ก่อนส่งงาน final -แก้ไขเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 3 ครั้ง (แก้ไขภายใต้ Story Board เดิม) หลังจากส่งงาน final -ครั้งต่อไปคิดครั้งละ 700 บาท (แก้ไขภายใต้ Story Board เดิม)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ถ่าย-ตัดต่อวิดีโอ / Vlog / รีวิวสินค้า / วิดีโอทางการแพทย์และวิชาการ

  • 1. รับบรีฟงาน เนื้อหา, theme และ mood &tone งานภาพรวม
  • 2. วาด storyboard คร่าวๆเพื่อให้เห็นภาพรวมของงาน
แพ็กเกจ
Small฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Small Package สำหรับการตัดต่อวิดีโอที่ - มีไฟล์วิดีโอให้แล้ว มี footage มาเองพร้อม หากเป็นงานด่วนสามารถสอบถามราคาเพิ่มเติมได้ ระยะเวลาคลิป 1-3 นาที (หากใส่ motion graphic มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ภายในระยะเวลาก่อนส่งไฟล์ Final หลังจากนั้นคิดครั้งละ 700 บาท (ภายในเค้าโครง story board เดิมเท่านั้น)


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Medium฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Medium Package สำหรับตัดต่อวิดีโอที่ - มีไฟล์วิดีโอ footage มาให้บางส่วน - ต้องถ่ายเพิ่มเองเล็กน้อย (คุยรายละเอียดเพิ่มเติม) ระยะเวลาคลิป 3-5 นาที (หากใส่ motion graphic มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในระยะเวลาก่อนส่งไฟล์ Final หลังจากนั้นคิดครั้งละ 700 บาท (ภายในเค้าโครง story board เดิมเท่านั้น) ระยะเวลาตัดต่อไม่รวมถ่ายทำ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Large฿ 7,500
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

Large Package สำหรับตัดต่อวิดีโอที่ -ถ่ายทำใหม่ ระยะเวลาคลิป 3-5 นาที (หากใส่ motion graphic มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) แก้งานได้ไม่เกิน 3 ครั้ง ในระยะเวลาก่อนส่งไฟล์ Final หลังจากนั้นคิดครั้งละ 700 บาท (ภายในเค้าโครง story board เดิมเท่านั้น) ระยะเวลาตัดต่อไม่รวมถ่ายทำ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!