milestone

ภาพประกอบทางการแพทย์ Botanical / painting / Drawing / Fan art

รับวาด +ภาพประกอบทางการแพทย์ +Botanical +Painting ทั่วไป สีน้ำ,สีโปสเตอร์,สีอะคริลิค +Drawing ทั่วไป +Digital Painting +Fan art เทคนิคล้วน & เทคนิคผสม จากภาพตัวอย่างเป็นงาน handmade ทั้งหมด ใช้ทั้งเทคนิคอาร์ตเพียวและเทคนิคสื่อผสม หากมีภาพตัวอย่างสามารถส่งให้ดูก่อนได้ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ .jpeg ภาพ จำนวน 1 ไฟล์ (ความละเอียดสูง 150/300 dpi) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ราคาที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของชิ้นงานและระยะเวลาที่ใช้ในการทำ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ภาพประกอบทางการแพทย์ Botanical / painting / Drawing / Fan art

  • 1. รับบรีฟเค้าโครงร่างงานที่ทำ
  • 2. สร้างใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
normal
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

งานภาพประกอบ ไม่จำกัดเทคนิค +แยกเป็นชิ้น ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .jpg จำนวน 1 ไฟล์ (ความละเอียดสูง 150/300 dpi) สามารถแก้งานได้ 3 ครั้ง ก่อนส่งงาน Final หากเป็นงานหลัง Final ไปแล้ว จะคิดราคาที่แก้ครั้งละ 700 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่าย (ขอบเขตงานแก้อยู่ภายใต้เค้าโครงเดิมเท่านั้น)

special
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

งานภาพประกอบ ภาพวาด ไม่จำกัดเทคนิค +แยกเป็นชิ้น +มีพื้นหลัง ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .jpg จำนวน 1 ไฟล์ (ความละเอียดสูง 150/300 dpi) สามารถแก้งานได้ 3 ครั้ง ก่อนส่งงาน Final หากเป็นงานหลัง Final ไปแล้ว จะคิดราคาที่แก้ครั้งละ 700 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่าย (ขอบเขตงานแก้อยู่ภายใต้เค้าโครงเดิมเท่านั้น)

Extra
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

งานภาพประกอบ ภาพวาด ไม่จำกัดเทคนิค +แยกเป็นชิ้น +มีพื้นหลัง +งานเต็มแผ่น ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .jpg จำนวน 1 ไฟล์ (ความละเอียดสูง 150/300 dpi) สามารถแก้งานได้ 3 ครั้ง ก่อนส่งงาน Final หากเป็นงานหลัง Final ไปแล้ว จะคิดราคาที่แก้ครั้งละ 700 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่าย (ขอบเขตงานแก้อยู่ภายใต้เค้าโครงเดิมเท่านั้น)

ฟรีแลนซ์
ชลธิชา

ชื่อเมค่ะ เป็น Freelance Part-time ที่รับออกแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิกและตัดต่อวิดีโอ โมชั่นกราฟิก หรือวาดภาพทางการแพทย์ คุณจะได้รับงานที่ตรงตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบเฉพาะทาง หรืองานออกแบบทั่วไป เทคนิคที่ใช้สามารถยืดหยุ่นได้เพื่อให้ผลงานตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งงานทำมือและทำคอมพิวเตอร์

11/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน