รับวิเคราะห์ข้อมูล Visualization และ Dashboard ข้อมูลกราฟ

4.75
ขายได้ 1 ครั้ง

วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากด้วยการทำ Visualization Data แสดงผลการวิเคราะห์ลง Dashboard และการนำเสนอข้อมูล เพื่อใช้งานได้หลากหลาย เช่น วิเคราะห์ยอดขาย , dashboard สรุปข้อมูลเปรียบเทียบยอดขาย , dashboard คำนวนกำไรขาดทุน เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูล Visualization และ Dashboard ข้อมูลกราฟ

  • 1. สอบถาม​ พูดคุยรายละเอียดงาน
  • 2. ส่งใบเสนอราคางานให้ลูกค้า​ ลูกค้าตรวจสอบใบเสนอราคาและชำระเงิน
แพ็กเกจ
Basic Package฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. รับ Raw Data จากลูกค้า และตรวจสอบ ( ทำความเข้าใจข้อมูล ) 2. สอบถามความต้องการ ลักษณะเนื้องาน จากลูกค้า 3. ตีราคา ตามความยากง่ายของงาน และเสนอราคา


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!