รับวิเคราะห์ข้อมูล Visualization และ Dashboard ข้อมูลกราฟ

ขายได้ 4 ครั้ง
4.8

วิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากด้วยการทำ Visualization Data แสดงผลการวิเคราะห์ลง Dashboard และการนำเสนอข้อมูล เพื่อใช้งานได้หลากหลาย เช่น วิเคราะห์ยอดขาย , dashboard สรุปข้อมูลเปรียบเทียบยอดขาย , dashboard คำนวนกำไรขาดทุน เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับวิเคราะห์ข้อมูล Visualization และ Dashboard ข้อมูลกราฟ

  • 1. สอบถาม​ พูดคุยรายละเอียดงาน
  • 2. ส่งใบเสนอราคางานให้ลูกค้า​ ลูกค้าตรวจสอบใบเสนอราคาและชำระเงิน

แพ็กเกจ ราคา รับวิเคราะห์ข้อมูล Visualization และ Dashboard ข้อมูลกราฟ

Basic Package

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. รับ Raw Data จากลูกค้า และตรวจสอบ ( ทำความเข้าใจข้อมูล ) 2. สอบถามความต้องการ ลักษณะเนื้องาน จากลูกค้า 3. ตีราคา ตามความยากง่ายของงาน และเสนอราคา


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!