รับพิมพ์งานเอกสาร/คีย์ข้อมูล ตามต้นฉบับ

1. Word - พิมพ์เอกสาร มีไฟล์ต้นฉบับ (เฉพาะข้อความ) เริ่มต้นแผ่นละ 10 บาท ใช้เวลา 1-2 วัน - พิมพ์เอกสาร มีไฟล์ต้นฉบับ (เพิ่มกราฟ,รูปภาพ,ตาราง) เริ่มต้นแผ่นละ 15 บาท ใช้เวลา 1-2 วัน - พิมพ์เอกสาร จากลายมือเขียน,ไฟล์เสียง เริ่มต้นแผ่นละ 20-25 บาท ใช้เวลา 1-4 วัน 2. Excel - พิมพ์เอกสาร มีไฟล์ต้นฉบับ (เฉพาะข้อความ) เริ่มต้นแผ่นละ 20 บาท ใช้เวลา 1-2 วัน - พิมพ์เอกสาร มีไฟล์ต้นฉบับ (เพิ่มกราฟ,รูปภาพ,ตาราง,สูตร) เริ่มต้นแผ่นละ 30 บาท ใช้เวลา 1-2 วัน - พิมพ์เอกสาร จากลายมือเขียน,ไฟล์เสียง เริ่มต้นแผ่นละ 40-50 บาท ใช้เวลา 1-4 วัน 3. Power point - จัดทำงานนำเสนอ มีไฟล์ต้นฉบับ (เฉพาะข้อความ) เริ่มต้นแผ่นละ 50 บาท ใช้เวลา 1-2 วัน - จัดทำงานนำเสนอ มีไฟล์ต้นฉบับ (เพิ่มกราฟ,รูปภาพ,ตาราง,แผนภูมิ) เริ่มต้นแผ่นละ 70 บาท ใช้เวลา 1-4 วัน - กรณีไม่มีต้นฉบับให้ มีแค่ข้อมูลคร่าวๆ และหาข้อมูลเพิ่มเติมจัดทำเอง เริ่มต้นแผ่นละ 80 บาท (เพิ่มกราฟ,รูปภาพ,ตาราง,แผนภูมิ) เริ่มต้นแผ่นละ 100 บาท >>กรณี ไม่มีงานต้นฉบับมาให้ ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม คิดราคาเพิ่มแผ่นละ 50 บาท หรือแล้วแต่ตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานเอกสาร/คีย์ข้อมูล ตามต้นฉบับ

  • 1. พูดคุยรายละเอียดของงานตามความต้องการ รับข้อมูลงานจากผู้ว่าจ้าง
  • 2. เสนอราคาและระยะเวลาในการทำงานแก่ผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
Word
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- พิมพ์เอกสาร มีไฟล์ต้นฉบับ (เฉพาะข้อความ) เริ่มต้นแผ่นละ 10 บาท ใช้เวลา 1-2 วัน - พิมพ์เอกสาร มีไฟล์ต้นฉบับ (เพิ่มกราฟ,รูปภาพ,ตาราง) เริ่มต้นแผ่นละ 15 บาท ใช้เวลา 1-2 วัน - พิมพ์เอกสาร จากลายมือเขียน,ไฟล์เสียง เริ่มต้นแผ่นละ 20-25 บาท ใช้เวลา 1-4 วัน -ไฟล์ที่จะได้รับ .docx / .pdf -ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมานของงาน

Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- พิมพ์เอกสาร มีไฟล์ต้นฉบับ (เฉพาะข้อความ) เริ่มต้นแผ่นละ 20 บาท ใช้เวลา 1-2 วัน - พิมพ์เอกสาร มีไฟล์ต้นฉบับ (เพิ่มกราฟ,รูปภาพ,ตาราง,สูตร) เริ่มต้นแผ่นละ 30 บาท ใช้เวลา 1-2 วัน - พิมพ์เอกสาร จากลายมือเขียน,ไฟล์เสียง เริ่มต้นแผ่นละ 40-50 บาท ใช้เวลา 1-4 วัน -ไฟล์ที่จะได้รับ .xlsx / .pdf -ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมานของงาน

Powerpoint
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- จัดทำงานนำเสนอ มีไฟล์ต้นฉบับ (เฉพาะข้อความ) เริ่มต้นแผ่นละ 50 บาท ใช้เวลา 1-2 วัน - จัดทำงานนำเสนอ มีไฟล์ต้นฉบับ (เพิ่มกราฟ,รูปภาพ,ตาราง,แผนภูมิ) เริ่มต้นแผ่นละ 70 บาท ใช้เวลา 1-4 วัน กรณีไม่มีต้นฉบับให้ มีแค่ข้อมูลคร่าวๆ และหาข้อมูลเพิ่มเติมจัดทำเอง เริ่มต้นแผ่นละ 80 บาท (เพิ่มกราฟ,รูปภาพ,ตาราง,แผนภูมิ) เริ่มต้นแผ่นละ 100 บาท -ไฟล์ที่จะได้รับ .pptx / .pdf -ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมานของงาน

ฟรีแลนซ์
Sis

ทำงานธุรการในบริษัทเอกชน 5 ปี มีประสบการณ์เขียนจดหมาย พิมพ์เอกสาร จัดทำรายงานต่างๆ และงานนำเสนอ พิมพ์งานโดยใช้งาน Word และ excel จัดทำ Power point ได้

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน