รับปรึกษา วางแผนกลยุทธ์ การตลาด การสร้างแบรนด์

ประสบการณ์ที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพในหัวข้อต่างๆดังนี้ 1.การวิเคราะห์ทั้งภายนอก/ใน - วิเคราะห์ภายใน เช่น ยอดขาย ข้อมูลลูกค้า ระบบ workflow ความสัมพันธ์กับคู่ค้า ความเสี่ยงทางธุรกิจ - วิเคราะห์ภายนอก เช่น ตลาด คู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย 2.การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ ประสบการณ์จากหลายอุตสาหกรรม เช่น สายการบิน การสร้างโรงงาน เครื่องสำอางค์ ของกิน ของใช้ เอาสินค้าเข้า modern trade ขายแบบตัวแทน ขายส่ง B2B night club ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว 3.การใช้เครื่องมือทางการตลาดต่างๆ เช่น Influencer, Youtuber, turn sale campaign 4. กลยุทธ์การตลาด เช่น Inbound marketing, Online-Full-funnel 5. ระบบ CRM การดูแลลูกค้าเก่า Re-matketing 6. การวางระบบงาน การสร้าง Culture องค์กร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษา วางแผนกลยุทธ์ การตลาด การสร้างแบรนด์

  • 1. รับบรีฟ เพื่อสรุปความต้องการ
  • 2. ระบุวัน เวลา สรุปข้อมูล ลักษณะการส่งมอบงาน และผลลัพธ์ที่จะได้
แพ็กเกจ
วิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง และลูกค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

การวิเคราะห์ตลาด คู่แข่ง ลูกค้า กำหนดปัจจัยขับเคลื่อนตลาด จุดสำคัญที่แบรนด์ต้องคอย Monitor สรุปเป็น key finding เพื่อวางแผนกลยุทธ์

ออกแบบ Business model
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ออกแบบ Business model ให้มีความชัดเจน และระบุประเด็นด้านกลยุทธ์ และการตลาด เพื่อสร้าง Value proposition ออกแบบให้เฉพาะแบรนด์ โดยผสมผสานหลักการและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่อิงทฤษฎี

วางแผนกลยุทธ์ แผนธุรกิจ หรือแคมเปญ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

1.แผนกลยุทธ์ และแผนการตลาด ทั้งการสร้างแบรนด์ เปิดตัวสินค้า แก้เกมธุรกิจ และลักษณะแคมเปญ​ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด 2.ทำ Action plan ที่ลงมือทำตามได้จริงเป็นขั้นเป็นตอน 3.สรุป budget ของการใช้เครื่องมือ และไทม์ไลน์ที่จะใช้ เพื่อคำนวน Cash in-out flow และ feasibility

ฟรีแลนซ์
Promsub

ทำงานด้านที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ SME มากว่า 80 บริษัท ทั้งด้านการวางแผนธุรกิจ แผนการตลาด การวางระบบการทำงาน และที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษา และเพื่อนคู่คิดให้กับเจ้าของกิจการ ตั้งแต่เริ่มต้นไอเดีย การเพิ่มยอดขาย การขยายตัว ไปจนถึงการแก้ปัญหาด้านต่างๆทางธุรกิจและเรื่องคน

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
20 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน