Windows application (C#) ร่วมกับฐานข้อมูล MS SQL Server

0.0

1. รับเขียนโปรแกรม C# Windows application ตามความต้องการ ตัวอย่าง function การทำงานที่ทำได้หากต้องการ - import ข้อมูลจาก file excel, txt หรืออื่นๆ - export รายงาน excel, pdf, txt - ตั้งค่า printer และสั่งพิมพ์ 2. รับแก้งานที่ติดปัญหา หรือต่อยอดงานเดิม 3. รับออกแบบฐานข้อมูล MS SQL Server หากพบ bug จากการพัฒนา หรือพบปัญหาการใช้งานโปรแกรมหลังจากส่งมอบงาน มีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ** หากมีการขอเพิ่มเติ่มส่วนของโปรแกรมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเดิม ** หากต้องมีการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการใดๆ ระยะเวลาการทำงานและราคา ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและรายละเอียดมากน้อยของงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Windows application (C#) ร่วมกับฐานข้อมูล MS SQL Server

  • 1. เก็บความต้องการ และประเมินราคา
  • 2. ส่งราคา และรูปแบบของโปรแกรม หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบ ให้แจ้งในขั้นตอนนี้ให้ครบถ้วน
แพ็กเกจ
฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1. โปรแกรม+source code พร้อมคู่มือการใช้งาน 2. หากพบ bug จากการพัฒนา หรือพบปัญหาการใช้งานโปรแกรมหลังจากส่งมอบงาน มีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ** หากมีการขอเพิ่มเติ่มส่วนของโปรแกรมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเดิม ** หากต้องมีการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการใดๆ ระยะเวลาการทำงานและราคา ขึ้นอยู่กับความยากง่ายและรายละเอียดมากน้อยของงาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
Sunanthip
Sunanthip

ประสบการณ์ 3 ปี : - C# Programming (Windows Application, Web Application, ASP, ASP.NET, .NET Core, Rest API) - MSSQL Server

ประสบการณ์ 3 ปี : - C# Programming (Windows Application, Web Application, ASP, ASP.NET, .NET Core, Rest API) - MSSQL Server

งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
-
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
วิธีจ้างงาน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!