ที่ปรึกษาธุรกิจ การตลาด การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย โดยที่ปรึกษา 4 ปริญญา MBA,BBA,B.Law,B.Engineer

ขายได้ 10 ครั้ง
5.0

1. ผู้ว่าจ้างแจ้งเรื่องที่ต้องการขอคำปรึกษาเบื้องต้น และ นัดหมายวันเวลา 2. ตกลงราคา รับการเสนอราคา และ ชำระเงินผ่านระบบ 3. รับหมายเลขโทรศัพท์ หรือ ไลน์ ติดต่อ 4. ให้คำปรึกษาธุรกิจ การตลาด การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย ทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ (นัดล่วงหน้า) 5. เมื่อเสร็จแล้วจะส่งไฟล์ pdf เนื้อหาระบุเพียงว่า "ให้คำปรึกษาแล้ว" เพื่อให้ผู้ว่าจ้างทำการ "อนุมัติ" จากนั้นให้ดาว และพิมพ์ข้อความสั้นๆแสดงความประทับใจ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. ในกรณีที่มีการว่าจ้างให้ร่างสัญญาต่างๆ จะมีค่าบริการร่างสัญญาเพิ่มต่างหาก 2. ในกรณีที่ต้องการให้จัดทำแผนธุรกิจ จะมีค่าบริการจัดทำแผนธุรกิจเพิ่มต่างหาก

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ ที่ปรึกษาธุรกิจ การตลาด การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย โดยที่ปรึกษา 4 ปริญญา MBA,BBA,B.Law,B.Engineer

  • 1. ติดต่อแจ้งข้อมูลที่ต้องการปรึกษา รับการเสนอราคา ชำระเงินในระบบ Fastwork
  • 2. รับหมายเลขติดต่อ ให้บริการทางโทรศัพท์, VDO Call, Zoom, Google Meet หรือ เข้าพบตามวันเวลานัดหมาย

แพ็กเกจ ราคา ที่ปรึกษาธุรกิจ การตลาด การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย โดยที่ปรึกษา 4 ปริญญา MBA,BBA,B.Law,B.Engineer

2000

฿2,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ให้บริการปรึกษาด้านธุรกิจ การจัดการ การตลาด การตลาดดิจิทัล และ กฎหมาย โดยที่ปรึกษา นักธุรกิจ และ ทนายความ ทางโทรศัพท์ VDO Call ไลน์ Zoom, Google Meet หรือ อีเมลล์ ประมาณ 1 ชั่วโมง (นัดล่วงหน้า) 3. กรณีให้ร่างสัญญาธุรกิจ ตรวจสอบสัญญา จะคิดค่าบริการเป็นเรื่องๆไป 4. เป็นตัวแทนในเจรจาด้านธุรกิจและกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาโครงการธุรกิจ หรือที่ปรึกษาประจำบริษัท จะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นซึ่งกรุณาแจ้งรายละเอียดเป็นเรื่องๆไป 5. การให้บริการนอกสถานที่ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักให้


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!