ที่ปรึกษาธุรกิจ การตลาด การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย

1. ผู้ว่าจ้างแจ้งเรื่องที่ต้องการขอคำปรึกษาเบื้องต้น และ นัดหมายวันเวลา 2. ตกลงราคา รับการเสนอราคา และ ชำระเงินผ่านระบบ 3. รับหมายเลขโทรศัพท์ หรือ ไลน์ ติดต่อ 4. ให้คำปรึกษาธุรกิจ การตลาด การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย ทางโทรศัพท์หรือสื่อออนไลน์ ในเวลาประมาณ 60 นาที 5. เมื่อเสร็จแล้วจะส่งไฟล์ pdf เนื้อหาระบุเพียงว่า "ให้คำปรึกษาแล้ว" เพื่อให้ผู้ว่าจ้างทำการ "อนุมัติ" จากนั้นให้ดาว และพิมพ์ข้อความสั้นๆแสดงความประทับใจ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม 1. ในกรณีที่มีการว่าจ้างให้ร่างสัญญาต่างๆ จะมีค่าบริการร่างสัญญาเพิ่มต่างหาก 2. ในกรณีที่ต้องการให้จัดทำแผนธุรกิจ จะมีค่าบริการจัดทำแผนธุรกิจเพิ่มต่างหาก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาธุรกิจ การตลาด การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย

  • 1. ติดต่อแจ้งข้อมูลที่ต้องการปรึกษา รับการเสนอราคา ชำระเงินในระบบ Fastwork
  • 2. รับหมายเลขติดต่อ ให้บริการทางโทรศัพท์ หรือ พบตามวันเวลานัดหมาย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. ให้บริการปรึกษาด้านธุรกิจ การจัดการ การตลาด การตลาดดิจิทัล และกฎหมาย ทางโทรศัพท์ ไลน์ หรือ อีเมลล์ ต่อครั้ง ภายในระยะเวลาพูดคุยติดต่อประมาณ 60 นาที 3. ในการให้ร่างสัญญาธุรกิจ ตรวจสอบสัญญา จะคิดค่าบริการเป็นเรื่องๆไป 4. เป็นตัวแทนในเจรจาด้านธุรกิจและกฎหมาย เป็นที่ปรึกษาโครงการธุรกิจ หรือที่ปรึกษาประจำบริษัท จะมีค่าบริการเพิ่มขึ้นซึ่งกรุณาแจ้งรายละเอียดเป็นเรื่องๆไป 5. การให้บริการที่สถานที่ลูกค้าหรือคู่เจรจา ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักให้

ฟรีแลนซ์
Mongkol

วศ.ทค.มงคล ตันติสุขุมาล (MBA.;BBA.;B.Eng.;B.Law;Cert.English,Web,Ecommerce,Tourist Guide,Spa Manager,Building Inspector) วิศวกร ทนายความ วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษาธุรกิจ และ กฎหมาย บริการฝึกอบรม เขียนบทความ ด้านธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การตลาดออนไลน์ และ กฎหมาย สอนการตลาดออนไลน์ และ การสร้างเว็บไซต์

11/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน