โค้ชจุดแข็ง + ทำแบบประเมินจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder 34 Theme

- ช่วยให้รู้จักตนเอง มีความตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) ในมิติที่ลึกมากขึ้น - เข้าใจจุดแข็ง จุดบอด จุดอ่อน ของตนเอง และรู้จักการใช้จุดแข็งในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องส่วนตัวและการทำงาน ใช้หาแนวทางการวางแผนการเรียน การทำงาน (Career Planning เข้าใจในความแตกต่างของคนรอบตัวมากขึน ช่วยให้มุมมองต่างๆและความสัมพันธ์ดีขึ้นทั้งเรื่องส่วนตัวและงาน บริหารจัดการทีมจัดสรรทีมงานได้ดีขึ้น ลดความขัดแย้ง ช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น Certification: * Certified NLP Master Practitioner, American Board of Neuro Linguistic Programming * Gallup-certified CliftonStrength Coach

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ โค้ชจุดแข็ง + ทำแบบประเมินจุดแข็ง Clifton StrengthsFinder 34 Theme

  • 1. ทำแบบประเมิน CliftonStrenghts 34 Theme ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
  • 2. อ่านผลและเรับการโค้ช 1.5 ชั่วโมงทางวิดิโอคอล
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

🙂 สิ่งที่คุณจะได้รับ 1. แบบประเมินจุดแข็ง CliftonStrengths พรสวรรค์ 34 ตัว เล่มรายงานวิเคราะห์ 1 เล่ม จำนวน 25 หน้า แบ่งแยกพรสวรรค์ 34 ข้อ เป็น 4 หมวดการใช้เหตุผล –พฤติกรรม ได้แก่ Strategic Thinking, Execution, Influencing Communication, Relationship Building

ฟรีแลนซ์
เณริศา

ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการพัฒนาตนเองเพื่อการเปลี่ยนเปลง (Personal Transformation) เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชีวิต พัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง และที่ปรึกษาธุรกิจด้าน Business & Digital Transformation เจ้าของเพจ MindSpring

04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน