รับเขียนบทความการตลาดแบบ Evergreen คอนเทนต์ Timeless สร้างสินทรัพย์ให้แบรนด์

- รับเขียนบทความเชิง Educate เกี่ยวกับแบรนด์​เพื่อสร้างคลังข้อมูลที่น่าสนใจ - รับเขียนในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ Facebook Post, Website Blog, Blockdit โดยสามารถระบุความยาวเนื้อหาได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความการตลาดแบบ Evergreen คอนเทนต์ Timeless สร้างสินทรัพย์ให้แบรนด์

  • 1. แบรนด์บรีฟแนวทางการนำเสนอคอนเทนต์ จำนวนคอนเทนต์ที่ต้องการ
  • 2. ผู้เขียนเสนอ Headline ตามหัวข้อที่ต้องการ (โดยมีการนำเสนอมากกว่าจำนวนที่ต้องการไม่น้อยกว่า 20% เพื่อเป็นทางเลือกในการเขียน)
แพ็กเกจ
ต้องการเริ่มต้นทำแบรนด์ สื่อสารด้วย Useful Facebook Content
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- นำเสนอ Headline สำหรับการเขียนคอนเทนต์ ไม่น้อยกว่า 7 หัวข้อ - คอนเทนต์สำหรับ Facebook Post (เริ่มต้น 300 ตัวอักษร) จำนวน 5 บทความ

ต้องการสื่อสารคอนเทนต์รายเดือน Educate ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- นำเสนอ Headline สำหรับการเขียนคอนเทนต์ ไม่น้อยกว่า 12 หัวข้อ - คอนเทนต์สำหรับ Facebook Post (เริ่มต้น 300 ตัวอักษร) จำนวน 10 บทความ

ต้องการคนวางแผนคอนเทนต์ อยากได้บทความ Creative
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- วิเคราะห์ทิศทางการนำเสนอแบรนด์​ และวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด - นำเสนอ Headline สำหรับการเขียนคอนเทนต์ รายเดือนไม่น้อยกว่า 15 หัวข้อ

ฟรีแลนซ์
kamonwan

Digital Marketing and Social Media Creator - ประสบการณ์ทำงานด้าน Digital Marketing มากกว่า 1 ปี - ประสบการณ์ทำงานด้าน Content Creator มากกว่า 3 ปี - มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ Facebook, Facebook Group, Instagram, Blockdit

09/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน