สร้างรายงานด้วย Power BI/ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Excel/Power BI/ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์

ประสบการณ์ทำงาน - จัดเตรียมข้อมูลใน excel ให้พร้อมสำหรับนำมาวิเคราะห์หรือเขียนรายงานด้วย Power BI - วิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง Dashboard ด้วย Power BI - วิเคราะห์ปัญหาและต้นทุนแฝงต่างๆ จาก Dashboard - ผลักดันการใช้ เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้ว (Microsoft Excel) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น - วางระบบการทำงานพร้อมเก็บข้อมูลเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ต่อได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้างรายงานด้วย Power BI/ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Excel/Power BI/ จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์

  • 1. เข้าใจความต้องการ/รูปแบบข้อมูลของลูกค้า (Get Requirement)
  • 2. ทำความเข้าใจรูปแบบข้อมูลที่มีอยู่/ต้องการนำมาวิเคราะห์/เขียนรายงาน (Discuss with existing data)
แพ็กเกจ
Data Preparation (จัดเตรียมข้อมูลพร้อมใช้งาน/แสดงข้อมูลในรูปแบบ Excel)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Data Preparation (จัดเตรียมข้อมูลสำหรับวิเคราะห์) Report as Microsoft Excel (แสดงข้อมูล Report ใน Excel) ระยะเวลาในการทำงานจริงขึ้นอยู่กับรูปแบบข้อมูลที่ทางลูกค้าต้องการ สามารถคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

Dashboard Report (แสดงข้อมูลในรูปแบบรายงาน/Dashboard)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Data Preparation (จัดเตรียมข้อมูลสำหรับใช้งาน) Dashboard as Power BI (แสดงผลข้อมูลบน Power BI) ระยะเวลาในการทำงานจริงขึ้นอยู่กับรูปแบบรายงานที่ต้องการแสดงผล ทั้งนี้ทางลูกค้าสามารถ แจ้งรูปแบบ หน้าตาการแสดงผลพร้อมเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติมได้ หากต้องการอะไรเป็นพิเศษ โดยสามารถคุยตกลงก่อนเริ่มงานได้

Basic Power BI Training
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเริ่มใช้ Power BI รูปแบบการนำข้อมุลเข้า Power BI การใช้ Power BI เบื้องต้น

ฟรีแลนซ์
Natphassorn

I'm working full-time as Research and Development engineer. In field of Data Analysis or Business intelligence (BI) My Certification - Visualize It With Microsoft Power BI - DAX It With Power BI

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน