College / University and Business Presentation

หากเปรียบเทียบการ Presentation กับการทำอาหารตัวเนื้อหาคงจะเปรียบได้กับ วัตถุดิบต่างๆและมีขั้นตอนการนำเสนอเป็นการปรุง ซึ่งการทำ Presentation ที่ดีนั้น มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งเน้นเนื้อหาครบถ้วน หรือเน้นการเล่าเรื่อง สื่อความหมายอย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้ สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับความชอบและตามหัวข้อที่ต้องการจะสื่อ เราจึงเสนอการทำ Presentation ที่เหมือนกับอาหาร ว่าอยากได้อะไร รูปแบบไหน เน้นเนื้อหา หรือ เน้นรูปภาพ ก็ขึ้นอยู่ความต้องการสามารถ Customize ออกมาได้ตามความต้องการ เน้นความเข้าใจและไม่ตัดเนื้อหาส่วนสำคัญ เพื่อให้ผู้ฟังการ Present จะได้รับความหมายตรงตามวัตถุประสงค์ที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ College / University and Business Presentation

  • 1. แจกแจงรายละเอียดของการใช้งาน Presentation ว่าใช้ในวัตถุประสงค์อะไร และรายละเอียดของงานเบื้องต้น
  • 2. ส่งมอบข้อมูลเช่น เนื้อหา, รูปภาพ พร้อมบอกความต้องการว่าอยากได้กี่หน้า
แพ็กเกจ
College Presentation (เหมาะสำหรับนักเรียน)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การออกแบบจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบและฟอนต์ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คิดค่าบริการหน้าละ 50บาท (1 สไลด์) - ไฟล์ PDF - หากพบปัญหาในการเปิดไฟล์สามารถแจ้งได้ตลอดเวลา - แก้ไขฟรี 2 ครั้ง

University Presentation (เหมาะสำหรับนักศึกษา)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การออกแบบจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบและฟอนต์ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คิดค่าบริการหน้าละ 100 บาท (1 สไลด์) - ไฟล์ PDF - หากพบปัญหาในการเปิดไฟล์สามารถแจ้งได้ตลอดเวลา - แก้ไขฟรี 2 ครั้ง

Business Presentation (เหมาะสำหรับการใช้งานแบบทางการ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

การออกแบบจะขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ทั้งรูปแบบและฟอนต์ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ คิดค่าบริการหน้าละ 250 บาท (1 สไลด์) - ไฟล์ PDF - หากพบปัญหาในการเปิดไฟล์สามารถแจ้งได้ตลอดเวลา - แก้ไขฟรี 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
เวทย์พรหม

จากนักศึกษาวิศวกรรม ซอฟต์แวร์ระดับปริญญาตรีจากสถาบันชั้นนำ มีประสบการณ์ - แปลแคตตาล็อกสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า - รายงานเชิงวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยี และ วิจัยวิทยาศาสตร์ - จัดทำเอกสารการนำเสนอ (Presentation) ทั้งแบบทางการและกึ่งทางการ

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน