พิสูจน์อักษร ปรับแก้สำนวน บทความ นิยาย รายงาน จัดหน้า

- ตรวจทานและแก้ไขคำสะกดผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ (ภาษาไทย ปนภาษาอังกฤษเล็กน้อย) หน้าละ 7 บาท - ถ้าต้องการขัดเกลาสำนวน เรียบเรียงประโยคให้สละสลวยด้วย คิดค่าบริการหน้าละ 10 บาท - ยึดหลักตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (หรือตามหลักสากลนิยม แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า) - รับตรวจจากไฟล์ Microsoft Word หรือ PDF (สำหรับ Microsoft word แก้ไขโดยทำเป็น track change ให้, ไฟล์ PDF แก้ไขโดยใส่สัญลักษณ์ หรือ comment ลงบนไฟล์งาน) - รับงานเขียนทุกประเภท ทั้งบทความ สารคดี นิยาย เรื่องสั้น รายงาน งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ฯลฯ - รับงานจำนวน 50 หน้าขึ้นไปบนกระดาษ A4 ขนาดฟอนต์ 16 pt (สามารถรวมหลายไฟล์ได้ให้ครบ 50 หน้า) หากเป็นงาน A5 ราคาลดลง - จำนวนหน้าเยอะ คิดราคาเหมา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร ปรับแก้สำนวน บทความ นิยาย รายงาน จัดหน้า

  • 1. ผู้ว่าจ้างแจ้งรายละเอียดงานเบื้องต้น หรือส่งตัวอย่างให้ดูเพื่อประเมินราคา
  • 2. ตกลงราคา, ระยะเวลาการทำงาน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด
ตรวจเฉพาะคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ พร้อมแก้ไขให้ถูกต้อง
พิสูจน์อักษร แก้ไขคำผิด เรียบเรียง เกลาสำนวน
ตรวจคำผิด วรรคตอน เครื่องหมาย คำทับศัพท์ แก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมเรียบเรียง ขัดเกลาสำนวนให้กระชับ สละสลวย
ระยะเวลาในการทำงาน
1 วัน
3 วัน
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
1 ครั้ง
จำนวนหน้า
50 หน้า
50 หน้า
ไฟล์งานต้นฉบับ
ตรวจแก้ไวยากรณ์
เรียบเรียง เกลาสำนวนใหม่
-
ราคา
฿ 350
฿ 500
เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
chasama

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ อดีตกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์

02/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
76 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน