รับทำบัญชีรายเดือน

📌เราทำอะไรบ้าง? 1.ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านบัญชีและภาษี และระบบการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร อาทิ ใบกำกับภาษี การออกหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้นค่ะ 3.จัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรยอมรับ 4.จัดทำรายงานภาษี(ประจำเดือน)- ภงด .1,3,53 ,54- ภพ.30- ภพ.36 5.จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ 6.จัดบัญชีแยกประเภท 7.ปิดงบการเงิน ทั้งรายเดือน และรายปี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำบัญชีรายเดือน

  • 1. สอบถามรายละเอียดของธุรกิจ
  • 2. และนัดพบกันก่อนเริ่มงาน และตกลงการจัดส่งเอกสารว่าช่องทางใดบ้าง
แพ็กเกจ
รับทำบัญชีรายเดือน ปิดงบการเงิน ประจำปี ปิดงบย้อนหลัง
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1.บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านโปรแกรม Peak, Flow, Express 2.จัดทำงบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3.จัดทำกระดาษทำการ 4.จัดทำงบการเงิน และพร้อมจัดหาผู้สอบ 5.ยื่นภงด.50, สบช.3, บอจ.5, งบการเงิน และ E-Filing ทางInternet 6.ส่งเอกสาร พร้อมหลักฐานทั้งหมดคืนลูกค้า 7.ส่งสรุป และไฟล์ข้อมูลของบริษัทที่มีให้ทาง E-Mail เมื่อเสร็จงาน **รายละเอียดดังกล่าวเริ่มต้นที่ 3,000/เดือน ค่ะ (เอกสารมากถึง 40 รายการ) ถ้าหากลูกค้าต้องการบริการนอกเหนือจากนี้หรือปิดงบปี ทางเราจะคิดค่าบริการ ตามความเหมาะสมอีกครั้งค่ะ

จดจัดตั้งบริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1.ใบจดทะเบียนบริษัท 2.หนังสือรับรองบริษัท 3.หนังสือบริคณห์สนธิฉบับจัดตั้ง 4.รายงานการประชุมฉบับจัดตั้ง 5.ข้อบังคับฉบับจัดตั้ง 6.แบบ ก. 7.บอจ.3 8.บอจ.5 9.จองชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ 10.ขึ้นทะเบียน ระบบ E-Filling กระทรวงพาณิชย์ 11.รายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร 12.บัตรพกพาสำหรับออกใบกำกับภาษี 13.จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ 14.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 15.ขึ้นทะเบียนระบบ E-Filling กับกรมสรรพากร **กรณีจดออนไลน์เท่านั้น ค่าทำบริการรายเดือน 2500/เดือน 1 รอบงบการเงิน**

จดห้างหุ้นส่วนจำกัด
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

1.ใบจดทะเบียนบริษัท 2.หนังสือรับรองบริษัท 3.หนังสือบริคณห์สนธิฉบับจัดตั้ง 4.รายงานการประชุมฉบับจัดตั้ง 5.ข้อบังคับฉบับจัดตั้ง 6.แบบ ก. 7.บอจ.3 8.บอจ.5 9.จองชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ 10.ขึ้นทะเบียน ระบบ E-Filling กระทรวงพาณิชย์ 11.รายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชีธนาคาร 12.บัตรพกพาสำหรับออกใบกำกับภาษี 13.จดทะเบียน ภ.อ.01 เพื่อใช้ยื่นภาษีผ่านระบบออนไลน์ 14.จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 15.ขึ้นทะเบียนระบบ E-Filling กับกรมสรรพากร **กรณีจดออนไลน์เท่านั้น ค่าทำบริการรายเดือน 2500/เดือน 1 รอบงบการเงิน**

ฟรีแลนซ์
บุณยนุช

1.จบการศึกษา ปวช.ด้านการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ 2.จบการศึกษาป.ตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 3.ประสบการทำงาน 5 ปี ด้านการบัญชี 4.มีความรู้ด้านภาษี การยื่นภาษี และจัดทำเอกสารปิดงบ ด้วยประสบการณ์จริงจากการทำงานค่ะ

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
32 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน